อนามัยโรงเรียน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3
  • ฿320.00

  • Type : Book
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง
  • ISBN : 9786163980113
  • Language : THAI
  • Number of Pages : 186

อนามัยโรงเรียน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 ได้เรียบเรียงขึ้นสำหรับพยาบาล บุคลากรสาธารณสุข ครูในโรงเรียน และผู้ที่สนใจ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและประกอบการปฎิบัติงานในโรงเรียนสาระของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพในโรงเรียน โดยอาศัยแนวปฎิบัติของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างมากทั้งต่อนักศึกษาพยาบาลและผู้ที่ปฎิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานอนามัยโรงเรียน ในการที่จะสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงความรู้และเป็นแนวทางในการดำเนินการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น Ebook

฿350.00 ฿245.00

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Ebook

฿350.00 ฿245.00

การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด Ebook

฿250.00 ฿175.00

โรคตับจากยา Ebook

฿450.00 ฿315.00

การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง Ebook

฿350.00 ฿245.00

เครื่องมือการวิจัยทางสังคมศึกษา Ebook

฿304.00 ฿212.00

การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง Book

฿350.00

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Book

฿350.00

Tags: อนามัยโรงเรียน (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2) อนามัยโรงเรียน, พยาบาล, บุคลากร, สาธรณสุข, ครู, โรงเรียน, ประกอบการเรียน, การสิน, การปฎิบัติ, สาระ, ความรู้, เนื้อหา, บริการ, สุขภาพ, ปฎิบัติ, กรมอนามัย, กระทรวงสาธรณสุข, นักศึกษา, อนามัย, แนวทางปฎิบัติ, เหมาะสม, สะอาด, ปลอดภัย cademic, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line