อนามัยโรงเรียน (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2)
  • ฿280.00

  • Type : Book
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รศ. ดร. วราภรณ์ บุญเชียง
  • ISBN : 9786163980113
  • Language : Thai
  • Print Length : 152 หน้า
  • File Size : 0.00 MB

หนังสือ "อนามัยโรงเรียน" ได้เรียบเรียงขึ้นสำหรับพยาบาล  บุคลากรสาธารณสุข ครูในโรงเรียน และผู้ที่สนใจ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและประกอบการปฎิบัติงานในโรงเรียนสาระของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพในโรงเรียน  โดยอาศัยแนวปฎิบัติของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างมากทั้งต่อนักศึกษาพยาบาลและผู้ที่ปฎิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานอนามัยโรงเรียน  ในการที่จะสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงความรู้และเป็นแนวทางในการดำเนินการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น พิมพ์ครั้งที่ 5
การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น พิมพ์ครั้งที่ 5 Ebook

฿350.00 ฿245.00

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Ebook

฿350.00 ฿245.00

การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด พิมพ์ครั้งที่ 2
การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด พิมพ์ครั้งที่ 2 Ebook

฿250.00 ฿175.00

โรคตับจากยา (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม)
โรคตับจากยา (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม) Ebook

฿450.00 ฿315.00

การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง
การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง Ebook

฿350.00 ฿245.00

เภสัชกรรมปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ฉบับปรับปรุง 2561-2562 (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม)
เภสัชกรรมปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ฉบับปรับปรุง 2561-2562 (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม) Ebook

฿368.00 ฿257.00

เครื่องมือการวิจัยทางสังคมศึกษา
เครื่องมือการวิจัยทางสังคมศึกษา Ebook

฿304.00 ฿212.00

การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง
การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง Book

฿350.00

การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด พิมพ์ครั้งที่ 2
การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿250.00

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Book

฿350.00

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น พิมพ์ครั้งที่ 5
การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น พิมพ์ครั้งที่ 5 Book

฿350.00

Tags: อนามัยโรงเรียน (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2) อนามัยโรงเรียน, พยาบาล, บุคลากร, สาธรณสุข, ครู, โรงเรียน, ประกอบการเรียน, การสิน, การปฎิบัติ, สาระ, ความรู้, เนื้อหา, บริการ, สุขภาพ, ปฎิบัติ, กรมอนามัย, กระทรวงสาธรณสุข, นักศึกษา, อนามัย, แนวทางปฎิบัติ, เหมาะสม, สะอาด, ปลอดภัย cademic, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line