แสงแห่งมณีจันทร์ พิมพ์ครั้งที่ 2 (ปกอ่อน) สี่สีทั้งเล่ม
  • ฿1,300.00

  • Type : Book
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ. อัศวิณีย์ หวานจริง
  • ISBN : 9789756729383
  • Language : thai
  • Print Length : 295 หน้า
  • File Size : 194.82 MB

แสงแห่งมณีจันทร์ คือประกายแสงเบญจรงค์ที่ฉายภาพเล่าเรื่องราวความงดงามของวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตที่ดำเนินรอยตามคำสอนทางศาสนาเกิดเป็นเอกลักษณ์ในกลุ่มชน สะท้อนผ่านงานศิลปกรรมกระจกบนผนังอุโบสถ แห่งวัดมณีจันทร์

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การออกแบบเสื้อผ้า มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้
การออกแบบเสื้อผ้า มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้ Ebook

฿300.00 ฿210.00

การวาดและระบายสีอัญมณีและเครื่องประดับ
การวาดและระบายสีอัญมณีและเครื่องประดับ Ebook

฿600.00 ฿420.00

จุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ)
จุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ) Ebook

฿150.00 ฿105.00

เขียนเพื่อเรียนรู้ ปกิณกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศึกษา
เขียนเพื่อเรียนรู้ ปกิณกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศึกษา Ebook

฿380.00 ฿266.00

เขียนเพื่อเรียนรู้ ปกิณกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศึกษา
เขียนเพื่อเรียนรู้ ปกิณกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศึกษา Book

฿380.00

ประวัติศาสตร์รัฐไทยและสังคมไทย
ประวัติศาสตร์รัฐไทยและสังคมไทย Book

฿300.00

จุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ)
จุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ) Book

฿150.00

การวาดและระบายสีอัญมณีและเครื่องประดับ
การวาดและระบายสีอัญมณีและเครื่องประดับ Book

฿600.00

การออกแบบเสื้อผ้า มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้
การออกแบบเสื้อผ้า มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้ Book

฿300.00

Tags: แสง, มณี แสงแห่งมณีจันทร์ม, สี, ศิลปะ, เบญจรงค์, ภาพ, เล่าเรื่อง, ความงดงาม, วัฒนธรรม, ประเพณี, วิถีชีวิต, คำสอน, ศาสนา, เอกลักษณ์, กลุ่มชน, ศิลปกรรมกระจกบนผนัง, อุโบสถ, วัดมณีจันทร์, ความวิจิตร, ความคิด, การสร้างสรรค์, ประวัติศาสตร์, วัด, โบสถ์ Academic, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line