โรคเบาหวาน : ความรู้พื้นฐานและการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง พิมพ์ครั้งที่ 2
  • ฿250.00

  • Type : Book
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รศ.ดร.รัชดา เครสซี่
  • ISBN : 9789746729536
  • Language : thai
  • Number of Pages : 162

ความรู้พื้นฐานและการตรวจทางห้องปฎิบัติการที่เกี่ยวข้อง (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2) เบาหวานเป็นโรคที่มีความผิดปกติของระบบการควบคุมระดับน้ำตาลหรือกลูโคส ในเลือด ดังนั้นเพื่อเป็นการปูพื้นฐานของความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะ ต้องเข้าใจถึงกลไกการทำงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของระบบดังกล่าวซึ่งมีลักษณะดังนี้ โดย ปกติร่างกายจะควบคุมปริมาณกลูโคสเป็นอย่างดี

Write a review

Please login or register to review
Related Products
โรคเบาหวาน : ความรู้พื้นฐานและการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง Ebook

฿250.00 ฿175.00

กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) Ebook

฿550.00 ฿385.00

โรคตับจากยา Ebook

฿450.00 ฿315.00

กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿550.00

Tags: โรคเบาหวาน เบาหวาน, น้ำตาลในเลือด, โภชนาการ, อาหาร, การป้องกัน, ความรู้, การตรวจ, วินิจฉัย, น้ำตาล, ผิดปกติ, รบบควบคุมน้ำตาล, กลูโคส, เลือด, การทำงานของระบบน้ำตาลในเลือด, ยา, ผู้ป่วย, โรคอื่นๆ, ความเสี่ยง, ห้องปฏิบัติการ, ห้องตนวจ, คนไข้, อาการ Academic, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line