กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา พิมพ์ครั้งที่ 2
  • ฿550.00

  • Type : Book
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ
  • ISBN : 9789746727600
  • Language : thai
  • Number of Pages : 280

โรคทางโลหิตวิทยาล้วนมีความสำคัญที่จะต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้อง บางโรคการวินิจฉัยทำได้ง่ายเพียงตรวจดูค่าการเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยาร่วมกับการตรวจฟิล์มเลือดบางโรคมีความสลับซับซ้อนและวิจิตรพิสดารอยู่ในตัวของมันเอง นอกจากนี้ยังมีความเหลื่อมล้ำกันของโรค รวมทั้งมีหลุมพรางของการตรวจวินิจฉัยโรคอีกมากมายที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ ซึ่งความรู้พื้นฐานและความรู้ที่เท่ากันอันจะนำไปสู่การตรวจวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยาที่ถูกต้องและแม่นยำสามารถค้นหาอ่านได้จากหนังสือเล่มนี้

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น Ebook

฿350.00 ฿245.00

โรคเบาหวาน : ความรู้พื้นฐานและการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง Ebook

฿250.00 ฿175.00

กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) Ebook

฿550.00 ฿385.00

การศึกษาชีวสมมูล Ebook

฿350.00 ฿245.00

โปรดิโอกลัยแคน ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก Ebook

฿650.00 ฿455.00

โปรดิโอกลัยแคน ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก Book

฿650.00

การศึกษาชีวสมมูล Book

฿350.00

โรคเบาหวาน : ความรู้พื้นฐานและการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿250.00

Tags: โรคทางโลหิตวิทยา, โลหิตจาง, เลือด, การตรวจ, วินิจฉัย, รักษา, การวินิจฉัย, ตรวจคู่, ค่าการเปลี่ยนแปลง, โลหิตวิทยา, การตรวจฟิล์มเลือด, สลับซับซ้อน, วิจิตรพิสดาร, หมอ, เหลื่อมล้ำ, หลุมพราง, มากมาย, ความสนใจ, ความรู้พื้นฐาน, แม่นยำ, กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา, โลหิตวิทยา, การศึกษา Academic, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line