รักษากระดูกสัตว์เลี้ยงหัก
  • ฿160.00

  • Type : Book
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
  • ISBN : 9789746727853
  • Language : Thai
  • Number of Pages : 107

คู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยง เเละทำความเข้าใจถึงการดูเเลสัตว์เลี้ยงเมื่อภาวะกระดูกหัก เข้าใจเเนวทางการรักษากระดูกหักของสัตวเเพทย์ผู้ให้การรักษา นอกจากนี้ยังใช้เป็นหนังสือให้ความรู้เเก่นักศึกษาสัตวเเพทย์ สัตวเเพทย์ในเวชปฏิบัติทั่วไปที่สนใจใช้ทบทวนความรู้เบื้องต้น ซึ่งในเล่มจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของสุนัขและแมวทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าของที่กำลังประสบปัญหาสัตว์เลี้ยงป่วย หรือแม้แต่ยังไม่ป่วย ก็ควรค่าต่อการศึกษาหาข้อมูลไว้ก่อน

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ระบบสืบพันธ์ุสัตว์ปีก Ebook

฿280.00 ฿196.00

ยารักษาโรคข้อเสื่อมทางสัตวแพทย์ พิมพ์ครั้งที่ 2 Ebook

฿550.00 ฿385.00

การตรวจสอบรอยโรคในระบบทางเดินหายใจในสุกร Ebook

฿120.00 ฿84.00

การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร Ebook

฿600.00 ฿420.00

การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร Book

฿600.00

การตรวจสอบรอยโรคในระบบทางเดินหายใจในสุกร Book

฿120.00

ยารักษาโรคข้อเสื่อมทางสัตวแพทย์ พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿550.00

ระบบสืบพันธ์ุสัตว์ปีก Book

฿280.00

Tags: Pets, รักษากระดูกสัตว์เลี้ยงหัก สัตว์เลี้ยง, กระดูก, เข้าเผือก, รู้จักกระดูก, รู้จักกระดูกหัก, ชนิดการหักของกระดูก, กระดูกติดได้อย่างไร, ปัจจัยที่มีผลต่อการเชื่อมกันของกระดูก, การใส่เผือก, การใส่โลหะ, ภาวะเเทรกซ้อนจากการหักของกระดูก, ภาวะเเทรกซ้อนหลังการรักษา, ปัญหาการเลื่อนหลุดของข้อต่อ Academic, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line