การประเมินทางประสาทสัมผัส
  • ฿500.00

  • Type : Book
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ศ.ดร. ไพโรจน์ วิริยจารี
  • ISBN : 9786163983251
  • Language : Thai
  • Number of Pages : 574

แนวคิดง่ายๆ ของการประเมินทางด้านประสาทสัมผัสได้เริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ช่วงแรกๆ ของการที่มนุษย์เริ่มเรียนรู้กับการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์ และความคิดริเริ่มของมนุษย์ได้ถูกกำหนดบนพื้นฐานของความรู้สึกและประสบการณ์ในการเลือกหรือแสวงหาอาหารและของใช้ตามที่ต้องการ  แม้ว่าในอดีตวิธีการของมนุษย์ในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองมาแล้วก็ตามแต่สัญชาตญานของมนุษย์เพื่อการเลือกสรรสินค้าที่ตรงตามความต้องการ และเกิดประโยชน์สุงสุดเป็นลักษณะเฉพาะของมนุษย์  การประยุกต์ใช้การประเมินทางด้านประสาทสัมผัสต่อนวัตกรรมอาหารและการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันจึงนับว่ามีบทบาทที่สำคัญ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
จุลชีววิทยาและการประยุกต์ Ebook

฿480.00 ฿336.00

การประเมินทางประสาทสัมผัส Ebook

฿500.00 ฿350.00

การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง Ebook

฿350.00 ฿245.00

การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง Book

฿350.00

การกรองในวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร Book

฿320.00

จุลชีววิทยาและการประยุกต์ Book

฿480.00

Tags: ประสาทสัมผัส, sensory การประเมิณทางประสาทสัมผัส, การประเมิณ, ประสาทสัมผัส, การอยู่ร่วม, สังคม, มนุษย์, ความติด, ริเริ่ม, ความรู้สึก, ประสบการณ์, แสวงหา, อาหาร, ของใช้, อดีต, วิธีการ, การประยุกต์ใช้, ความเจริญ, เลือกสรร, ความต้องการ ประโยชน์สูงสุด, ลักษณะเฉพาะของมนุษย์, ประสาทสัมผัส, นวัตกรรม, บทบาท Academic, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line