เทคนิคการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • ฿250.00

  • Type : Book
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ. ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล
  • ISBN : 9786163983183
  • Language : Thai
  • Number of Pages : 134

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงจากประสบการณ์ในการสอน การวิจัย การเป็นที่ปรึกษา และการบริการ ชุมชนในการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งปัญหาที่พบบ่อยในการประเมินอายุการ เก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารคือ จะทราบได้อย่างไรว่า “ควรเลือกใช้วิธีหรือปัจจัยใดในการประเมินอายุการ เก็บรักษา” อันเนื่องมาจากผูู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารโดยส่วนใหญ่ ไม่ทราบกระบวนการหรือการเลือกปัจจัยที่สําคัญในการประเมินอายุการเก็บรักษา หรืออาจไม่ทราบ การคํานวณโดยใช้สมการต่างๆ สําหรับทํานายอายุการเก็บรักษา

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การผลิตพืชภายใต้ภาวะเครียด Crop Production under Abiotic Stress Ebook

฿381.00 ฿267.00

หลักการทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ Ebook

฿270.00 ฿189.00

การกรองในวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร Book

฿320.00

การกรองในวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร Ebook

฿320.00 ฿224.00

Tags: การเก็บรักษา เทคนิค, การประเมิณ, รักษาผลิตภัณฑ์อาหาร, การวิจัย, ที่ปรึกษา, การบริการ, ชุมชน, อายุการเก็รักษา, ผลิตภัณฑ์อาหาร, ปัญหา, วิธีในการเก็บรักษา, การถนอมอาหาร, ผู้ประกอบการ, พัฒนาผลิตภัณฑ์, กระบวนการ, ปัจจัย, สมการ ทำนายอายุการเก็บรักษา Academic, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line