การกรองในวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร
  • ฿320.00

  • Type : Book
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ. ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล
  • ISBN : 9786163981592
  • Language : thai
  • Number of Pages : 100

การกรองเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารไม่ว่าจะเป็นในการผลิตอาหารที่เป็นของเหลว เช่น น้ำผลไม้ น้ำมัน ไวน์ เบียร์ และนำ้เต้าหู้หรือการผลิตอาหารแข็ง เช่น ช็อกโกแลต และน้ำตาลทราย หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงกลไกการกรองเพื่อแยกอนุภาคของแข็งออกจากของเหลว เครื่องกรองประเภทต่างๆ และหลักการทำงาน นอกจากนั้นยังได้อธิบายถึงการคำนวณด้านวิศวกรรมกระบวนการอาหารที่เกี่ยวกับการกรอง เช่น การคำนวณเวลาในการกรอง ความดันในเครื่องกรอง และพื้นที่ของเครื่องกรองที่ต้องใช้ในการกรอง เป็นต้น รวมทั้งมีการอธิบายถึงวิธีการทำสมดุลมวลของอาหารหรือสารที่เข้าและออกเครื่องกรอง ผู้เขียนหวังว่าเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการออกแบบกระบวนการกรองที่มีประสิทธิภาพ ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพ (เช่น ความหนืด ความหนาแน่น ความใส และความชื้น) เป็นไปตามมาตรฐานต่อไป

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การประเมินทางประสาทสัมผัส Ebook

฿500.00 ฿350.00

เทคนิคการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร Ebook

฿250.00 ฿175.00

การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน Ebook

฿300.00 ฿210.00

การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม Ebook

฿550.00 ฿385.00

หลักการทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ Ebook

฿270.00 ฿189.00

การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม Book

฿550.00

เทคนิคการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร Book

฿250.00

การประเมินทางประสาทสัมผัส Book

฿500.00

การกรองในวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร Ebook

฿320.00 ฿224.00

การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน Book

฿300.00

Tags: การกรอง, อาหาร, วิศวกรรม, กระบวนการ, แปรรูป, อุตสาหกรรม, แยก, ของเหลว แยก, การกรอง วิศวกรรม, กระบวนการแปรรูป, อาหาร, กระบวนการ, อุตสาหกรรมอาหาร, การผลิต, การผลิตอาหาร, ของเหลว, น้ำผลไม้, น้ำมัน, ไวน์, เบียร์, น้ำเต้าหู้, น้ำ, อาหารแข็ง, ช็อคโกแลต, น้ำตาลทราย, หนังสือ, การแปรรูป, แยกอนุภาค, ของแข็ง, ของเหลว, ประเภทเครื่องกรอง, การทำงาน การคำนวน, Academic, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line