วิทยาการข้าวไทย
  • ฿450.00

  • Type : Book
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ศ. ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม
  • ISBN : 9786163982780
  • Language : thai
  • Number of Pages : 296

การเพิ่มผลผลิตข้าว เป็นความสำเร็จสำคัญของการนำวิทยาการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ ด้วยผลพวงจากกระบวนการ "ปฎิวัติเขียว" (Green revolution) ตกอยู่แก่ชาวนาที่มีพื้นที่นาที่อุดมด้วยน้ำและธาตุอาหารจากปุ๋ย สำหรับชาวนาส่วนใหญ่ของโลกรวมทั้งชาวนาในหลายพื้นที่ในประเทศไทย ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม มีน้ำน้อยไปหรือมากไป ดินไม่ดี สภาพเศรษฐกิจและสังคมไม่เอื้อต่อการลงทุนใช้ปัจจัยการผลิต ต้นข้าวไม่สามารถให้ผลผลิตได้ตามศักยภาพทางพันธุกรรม วิทยาการที่ส่งผลในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในภาวะแวดล้อมที่มีข้อจำกัด จึงมีความสำคัญยิ่งต่อชาวนาที่ได้รับผลประโยชน์จากการปฎิวัติเขียวน้อย

Write a review

Please login or register to review
Related Products
จุลชีววิทยาและการประยุกต์ Ebook

฿480.00 ฿336.00

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์ Ebook

฿420.00 ฿294.00

คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่ Ebook

฿450.00 ฿315.00

การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม Ebook

฿550.00 ฿385.00

การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม Book

฿550.00

คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่ Book

฿450.00

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์ Book

฿420.00

จุลชีววิทยาและการประยุกต์ Book

฿480.00

Tags: วิทยาการข้าวไทย วิทยาการ, ข้าวไทย, นา, ปฎิวัติเขียว, Green revolution, ชาวนา, ธาตุอาหาร, ปุ๋ย, ไทย, สภาพแวดล้อม, น้ำ, มาก, น้อย, ดิน, เศรษฐกิจ, สังคม, การลงทุน, ปัจจัยการผลิต, ต้นข้าว, ศักยภาพ, พันธุกรรม, ชนิด, ผลิต, ข้อจำกัด, สมัยใหม่ Academic, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line