เทคนิคโรคพืช Plant Pathology Techniques
  • ฿450.00

  • Type : Book
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล
  • ISBN : 9789746728195
  • Language : Thai
  • Number of Pages : 216

เทคนิคโรคพีชเป็นตำราที่มีเนื้อหาหลักด้านทฤษฎีและวิธีปฎิบัติที่สำคัญทางโรคพืชอย่างครบถ้วน เสนอเนื้อหาตั้งแต่เทคนิคพื้นฐาน การใช้เครื่องมือจำเป็นที่มีในห้องปฏิบัติการทางโรคพืช การฆ่าเชื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ อาหารเลี้ยงเชื้อบริสุทธิ์ การปลูกเชื้อ การเก็บรักษาเชื้อ สาเหตุโรคเพื่อใช้ในการทดลองได้อย่างต่อเนื่องโดยเชื้อไม่สูญเสียความสามารถในการทำให้เกิดโรค และรวบรวมตัวอย่าง วิธีการที่ใช้ในการศึกษาเชื้อสาเหตุโรคพืชสำคัญบางชนิด รวมทั้งภาพประกอบการอธิบายตามความเหมาะสมในแต่ละบท เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจในการนำไปเป็นพื้นฐานและประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยให้ประสบผลสำเร็จ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
สรีรวิทยาไม้ดอกประเภทหัว Ebook

฿580.00 ฿406.00

สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops Ebook

฿480.00 ฿336.00

เทคนิคโรคพืช Plant Pathology Techniques Ebook

฿450.00 ฿315.00

การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม Ebook

฿550.00 ฿385.00

การผลิตพืชภายใต้ภาวะเครียด Crop Production under Abiotic Stress Ebook

฿381.00 ฿267.00

การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม Book

฿550.00

สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops Book

฿480.00

สรีรวิทยาไม้ดอกประเภทหัว Book

฿580.00

Tags: โรคพืข เทคนิค โรคพืช ทฤษฎี วิธีปฎิบัติ เทคนิคพื้นฐาน การฆ่าเชื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ อาหาร เลี้ยงชื้อบริสุทธิ์ การปลูกเชื้อ สาเหตุโรค การทดลอง รวบรวม ตัวอย่าง การศึกษาเชื้อ สาเหตุโรคพืช บางชนิด พื้นฐาน การศึกษา วิจัย ประยุกต์ใช้ Academic, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line