การออกแบบเสื้อผ้า มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้
  • ฿300.00

  • Type : Book
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ.ดร. อัจฉรา สโรบล
  • ISBN : 9786163982735
  • Language : thai
  • Number of Pages : 142

หนังสือการออกแบบเสื้อผ้า : มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้ เป็นหนังสือเชิงวิชาการเพื่อนำเสนอให้เห็นพัฒนาการของแฟชั่นมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของแฟชั่นความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบเสื้อผ้า หลักการออกแบบเสื้อผ้าเป็นขั้นตอนที่ผู้อ่านสามารถอ่านแล้วเข้าใจง่าย ซึ่งผู้เขียนได้เรียบเรียงจากหนังสือทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกทั้งยังมีเทคนิคขั้นตอนของการวาดหุ่นแบบง่ายซึ่งผู้เขียนได้ค้นหาวิธีการวาดจากประสบการณ์ที่ฝึกปฎิบัติทดลองปรับปรุงให้เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมและง่ายสำหรับนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจศิลปะด้านออกแบบเสื้อผ้าสามารถนำไปศึกษาและฝึกใช้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งการนำไปประกอบอาชีพ นอกจากนี้ผู้เขียนได้นำข้อค้นพบจากหนังสือนี้ไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยในชุมชนได้อีกด้วย

Write a review

Please login or register to review
Related Products
แสงแห่งมณีจันทร์ (สี่สีทั้งเล่ม) Ebook

฿1,300.00 ฿910.00

การวาดและระบายสีอัญมณีและเครื่องประดับ Ebook

฿600.00 ฿420.00

เส้น สี ชีวิต (สี่สีทั้งเล่ม) Ebook

฿300.00 ฿210.00

เส้น สี ชีวิต (พิมพ์ครั้งที่ 2) สี่สีทั้งเล่ม Book

฿300.00

การวาดและระบายสีอัญมณีและเครื่องประดับ Book

฿600.00

แสงแห่งมณีจันทร์ พิมพ์ครั้งที่ 2 (ปกอ่อน) สี่สีทั้งเล่ม Book

฿1,300.00

Tags: การออกแบบเสื้อผ้า มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้, Design clothing art, ดีไซน์, เสื้อผ้า, ดีไซเนอร์, ออกแบบ, ชุด, แฟชั่น, หลักการ, ขั้นตอน, เทคนิค, วาดหุ่น, วิธีการวาด, สัดส่วน, เหมาะสม, ศิลปะ, ประกอบอาชีพ, สร้างสรรค์, ไอเดีย, ออกแบบ, ตัด, ประสบการณ์, ทดลอง, ปรับปรุง นักเรียน, นักศึกษา, บุคคลทั่วไป, อาชีพ, วิจัย, ชุมชน, Academic, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line