โปรดิโอกลัยแคน ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก
  • ฿650.00

  • Type : Book
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รศ.ดร. ปรียานาถ วงศ์จันทร์
  • ISBN : 9786163983060
  • Language : Thai
  • Number of Pages : 251

โปรติโอกลัยแคน (proteroglycans หรือ PG) เป็นกลัยโคโปรตีน ประกอบด้วยโปรตีนแกนกลาง (core protein) และ sulfated glycosaminoglecans (GAGs) ที่แตกต่างกัน 4 แบบ ได้แก่ dermatan sulfate, heparan sulfate, chondroitin sulfate, heparin และ keratan sulfate ส่วนที่เป็นโปรตีนแกนกลางมีความแตกต่างกันทั้งลำดับและจำนวนของกรดอะมิโน  ซึ่งส่งผลให้ PG มีความแตกต่างในคุณสมบัติและหน้าที่ทางชีวภาพด้วยเช่นกัน  ส่วนที่เป็น sulfated glycosaminoglycans มีลักษณะเป็นน้ำตาลคู่ซ้ำๆ กันจำนวนมากตั้งแต่ 40-100 คู่ ความแตกต่างของคู่น้ำตาลกำหนดรูปแบบ ชนิ และวิธีเรียกชื่อของ PG เช่น heparin หรือ heparan sulfate มีคู่น้ำตาลเป็น glucuronic acid (หรือ iduronic acid) กับ N-acetylgucosamine สำหรับ glucuronic acid (หรือ iduronic acid) กับ N-acetyl-gakactisamine และหากเป็น keratan sulfate  คู่น้ำตาลคือ galactose กับ N-acetylglucosamine เป็นต้น

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น พิมพ์ครั้งที่ 5 Ebook

฿350.00 ฿245.00

กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา พิมพ์ครั้งที่ 2 <ฉบับปรับปรุงแก้ไข> Ebook

฿550.00 ฿385.00

การศึกษาชีวสมมูล Ebook

฿350.00 ฿245.00

เภสัชกรรมปฎิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด Ebook

฿550.00 ฿385.00

โรคตับจากยา (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม) Ebook

฿450.00 ฿315.00

เภสัชกรรมปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ฉบับปรับปรุง 2561-2562 (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม) Ebook

฿368.00 ฿257.00

การศึกษาชีวสมมูล Book

฿350.00

กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿550.00

Tags: เภสัช, โปรตีน คลินิค proteoglycans haparan sulfate proteoglycan เซลล์ คลีนิก นักศึกษาแพทย์ แพทย์ หมอ โปรติโอกลัยแคน ชีวเคมี โปรตีนแกนกลาง หน้าที่ทางชีวภาพ ความแตกต่างคู่น้ำตาล PG herparin sulfate glucuronic keratan sulfate, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line