เชียงใหม่-ใหม่ : สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แห่งเมืองเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2427-2518
  • ฿400.00

  • Type : Book
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ.ดร. สันต์ สุวัจฉราภินันท์
  • ISBN : 9786163980786
  • Language : Thai
  • Number of Pages : 280

หนังสือเรื่อง "เชียงใหม่ -ใหม่ : สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แห่งเมืองเชียงใหม่ระหว่างปี พ.ศ.2427 - 2518" ของสันต์สุวัจฉราภินันท์ น่าจะถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งหนึ่งในวงการล้านนาคดีศึกษาจากเดิมที่มักจะคุ้นชินอยู่กับความต่อเนื่องในการศึกษาสังคมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ด้วยการหันมาสนใจวิเคราะห์ความไม่ต่อเนื่องด้านสถาปัตยกรรม ในช่วงรอยต่อของเวลาที่เฉพาะเจาะจงช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ล้านนา

Write a review

Please login or register to review
Related Products
Japanese Retirement Migration in Chiang Mai, Thailand Ebook

฿350.00 ฿245.00

แนวคิดในการศึกษาลักษณะตึกแถวล้านนาไทย Ebook

฿330.00 ฿231.00

รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์ Ebook

฿380.00 ฿266.00

ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ Ebook

฿400.00 ฿280.00

บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย Ebook

฿580.00 ฿406.00

ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม Ebook

฿350.00 ฿245.00

ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿350.00

บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย Book

฿580.00

ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ Book

฿400.00

รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์ Book

฿380.00

ศิลปกรรมกระจก Ebook

฿306.00 ฿215.00

คุ้มบ้านเจ้าเฮือนเก่าล้านนา Ebook

฿470.00 ฿330.00

สถาปัตยกรรมคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) Ebook

฿370.00 ฿260.00

Tags: เชียงใหม่, สถาปัตยกรรม, สมัยใหม่, เมือง, สันต์สุวัจฉราภินันท์, ล้านนา, ภาคเหนือ, ศึกษา, วิเคราะห์, รอยต่อ, ประวัติศาสตร์, สังคม, วัฒนธรรม, ประเพณี, ความต่อเนื่อง, สถาปัตยกรรมสมัยใหม่, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line