ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม พิมพ์ครั้งที่ 2
  • ฿350.00

  • Type : Book
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ. ดร. สันต์ สุวัจฉราภินันท์
  • ISBN : 9786163980335
  • Language : thai
  • Number of Pages : 260

เป็นหนังสือบุกเบิก เปิดประเด็นความสัมพันธ์และพลวัตรของมิติกายภาพและมิตินามธรรมของพื้นที่ให้ความรู้และเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีสถาปัตยกรรม ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนและการวิจัยค้นคว้าทางด้านสถาปัตยกรรมในสังคมไทย

Write a review

Please login or register to review
Related Products
แนวคิดในการศึกษาลักษณะตึกแถวล้านนาไทย Ebook

฿330.00 ฿231.00

รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์ Ebook

฿380.00 ฿266.00

ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ Ebook

฿400.00 ฿280.00

เชียงใหม่-ใหม่ : สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แห่งเมืองเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2427-2518 Ebook

฿400.00 ฿280.00

บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย Ebook

฿580.00 ฿406.00

พระพุทธรูปล้านนากับคติพระพุทะศาสนามหายานแบบตันตระนิกาย วัชรยาน พิมพ์ครั้งที่ 2 Ebook

฿650.00 ฿455.00

พระพุทธรูปล้านนา กับคติพระพุทะศาสนามหายานแบบตันตระนิกาย วัชรยาน พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿650.00

บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย Book

฿580.00

เชียงใหม่-ใหม่ : สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แห่งเมืองเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2427-2518 Book

฿400.00

ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ Book

฿400.00

รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์ Book

฿380.00

สถาปัตยกรรมคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) Ebook

฿370.00 ฿260.00

Tags: ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม พิมพ์ครั้งที่ 2ทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม, สาธารณะ, สังคม, พื้นที่, บุกเบิก, ความสัมพันธุ์, พลวัตร, มิติกายภาพ, มิตินามธรรม, ความรู้, แนวคิด, สถาปัตย, การเรียน, นักศึกษา, ค้นคว้า, วิจัย, นักวิจัย, นักเรียน, อาจารย์, สังคมไทย, การศึกษา, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line