เขียนเพื่อเรียนรู้ ปกิณกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศึกษา
  • ฿380.00

  • Type : Book
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : อ.ดร. สิระ สมนาม
  • ISBN : 9786163981769
  • Language : thai
  • Number of Pages : 172

ปกิณกะบทความเชิงวิชาการว่าด้วยเรื่องหลักภาษาไทย วรรณคดีวรรณกรรมไทย นโยบายภาษาและหลักสูตรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษา ตลอดจนถึงการสอนและการวิจัยทางภาษา เพื่อช่วยตอบคำถามบนพื้นที่แห่งความไม่รู้ และเติมเต็มการเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจศาสตร์ด้านภาษาและการสอน อันจะเป็นพลังขับเคลื่อนศาสตร์ด้านวิชาชีพครูให้สมภูมิปณิธาน การสร้างพลเมืองโลกที่มีความสุข

Write a review

Please login or register to review
Related Products
แสงแห่งมณีจันทร์ (สี่สีทั้งเล่ม) Ebook

฿1,300.00 ฿910.00

สารานุกรมคำที่เกี่ยวกับการประพันธ์ร้อยกรอง Ebook

฿250.00 ฿175.00

หลักการวิเคราะห์นวนิยายฝรั่งเศส Ebook

฿450.00 ฿315.00

จุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ) Ebook

฿150.00 ฿105.00

เส้น สี ชีวิต (สี่สีทั้งเล่ม) Ebook

฿300.00 ฿210.00

เขียนเพื่อเรียนรู้ ปกิณกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศึกษา Ebook

฿380.00 ฿266.00

สารานุกรมคำประพันธ์ประดิษฐ์ใหม่ Ebook

฿550.00 ฿385.00

ธาตุมัญชรีว่าด้วยเรื่องธาตุในภาษาสันสกฤต Ebook

฿300.00 ฿210.00

เครื่องมือการวิจัยทางสังคมศึกษา Ebook

฿304.00 ฿212.00

ธาตุมัญชรีว่าด้วยเรื่องธาตุในภาษาสันสกฤต Book

฿300.00

สารานุกรมคำประพันธ์ประดิษฐ์ใหม่ Book

฿550.00

เส้น สี ชีวิต (พิมพ์ครั้งที่ 2) สี่สีทั้งเล่ม Book

฿300.00

จุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ) Book

฿150.00

หลักการวิเคราะห์นวนิยายฝรั่งเศส Book

฿450.00

สารานุกรมคำที่เกี่ยวกับการประพันธ์ร้อยกรอง Book

฿250.00

แสงแห่งมณีจันทร์ พิมพ์ครั้งที่ 2 (ปกอ่อน) สี่สีทั้งเล่ม Book

฿1,300.00

Tags: เขียนเพื่อเรียนรู้, ปกิณกะ ปกิณกะ, บทความ, ภาษา, วรรณกรรม, การศึกษา, ภาษาไทย, วรรณคดี, นโยบายภาษา, หลักสูตร, การสอน, การวิจัย, กาเรียน, ศาสตร์, การสอน, ครู, อาจารย์, นักเรียน, นักศึกษา, ภูมิปฌิธาน, พลเมือง วิจัย, การศึกษา, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line