อาหารและการให้อาหารสัตว์ (Feeds and Feeding)
  • ฿400.00

  • Type : Book
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ. ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก
  • ISBN : 9786163982414
  • Language : thai
  • Number of Pages : 403

อาหารและการให้อาหารสัตว์ เป็นหนังสือที่ว่าด้วย ความสำคัญของอาหาร ชนิดของสารอาหาร ธรรมชาติของวัตถุดิบอาหารสัตว์ หลักการให้อาหารสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การใช้แปลงหญ้าและการถนอมพืชอาหารสัตว์ การเก็บรักษาและการเตรียมวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อการผสมอาหาร การคำนวณสูตรอาหาร การประเมินคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยวิธีทางกายภาพและทางเคมี นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ และเพิ่มสมรรถภาพการผลิตของสัตว์ โดยเฉพาะการใช้สารกระตุ้นการเจริญเติบโตกลุ่มที่ไม่ใช่ยา ได้แก่ กรดอินทรีย์ สารให้ความเป็นกรด เอนไซม์ สมุนไพร สารสกัดจากพืช สารเสริมชีวนะ สารส่งเสริมชีวนะ รวมถึงการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาหารเสริมสุขภาพสัตว์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ต่อไปได้

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ระบบสืบพันธ์ุสัตว์ปีก Ebook

฿280.00 ฿196.00

การตรวจสอบรอยโรคในระบบทางเดินหายใจในสุกร Ebook

฿120.00 ฿84.00

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์ Ebook

฿420.00 ฿294.00

การผลิตสุกร (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม) Ebook

฿503.00 ฿352.00

การผลิตพืชภายใต้ภาวะเครียด Crop Production under Abiotic Stress Ebook

฿381.00 ฿267.00

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์ Book

฿420.00

การตรวจสอบรอยโรคในระบบทางเดินหายใจในสุกร Book

฿120.00

ระบบสืบพันธ์ุสัตว์ปีก Book

฿280.00

Tags: การให้อาหาร pet feed, pet food, feeding, อาหารสัตว์, ชนิดส, ารอาหาร, วัตถุดิบอาหารสัตว์, แปลงหญ้า, พืชอาหารสัตว์, การเก็บรักษา, ประเมิณ, คุณภาพอาหาร, กายภาพ, เคมี, เทคโนโลยี, ชีวภาพ, สรรมภาพ, สุขภาพ, Academic, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/cmu_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14