หลักการทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เป็นหนังสือที่จัดการพิมพ์ใหม่จากหนังสือที่ใช้ชื่อว่าหลักการทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งการเติมชื่อหนังสือเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ให้ความสำคัญในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการจัดการระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธผลเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน รวมทั้งเป็นการจัดการและบูรณาการองค์ความรู้เพื่อก่อให้เกิดการสร้างผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างดี ซึ่งหลักการทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นการจัดการระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดกลไกใหม่ในการพัฒนาองค์ความรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้เชิงพาณิชย์ จึงนับว่าเป็นนวัตกรรมเชิงระบบที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างดี

Write a review

Please login or register to review

หลักการทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

  • Type : ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ศาสตราจารย์ ไพโรจน์ วิริยจารี
  • ISBN : 9786163984043
  • Language : thai
  • Print Length : 590 หน้า
  • File Size : 33.41 MB
  • ฿270.00
  • ฿189.00


Related Products
เทคนิคการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร

฿250.00 ฿175.00

ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลัง

฿400.00 ฿280.00

การกรองในวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร

฿320.00 ฿224.00

เศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี

฿245.00 ฿172.00

Tags: หลักการทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์, นวัตกรรมผลิตภัณฑ์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line