หนังสือเล่มนี้จะเน้นภาวะเครียดจากการผลิตพืชที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต ประกอบไปด้วยสาเหตุต่างๆ ที่ทำให้เกิดภาวะเครียดในการเจริญเติบโตและการสร้างผลผลิตของพืช กลไกในการเกิดและการปรับตัวของพืชให้สามารถอยู่รอดได้ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมนั้นๆ ซึ่งประกอบด้วยภาวะดินกรด ดินเค็ม แสงและอุณหภูมิ ธาตุอาหาร และภาวะภูมิอากาศแปรปรวน

Write a review

Please login or register to review

การผลิตพืชภายใต้ภาวะเครียด

  • Type : ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย
  • ISBN : 9786163984050
  • Language : thai
  • Print Length : 286 หน้า
  • File Size : 37.57 MB
  • ฿381.00
  • ฿267.00


Related Products
เทคนิคการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร

฿250.00 ฿175.00

สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops

฿480.00 ฿336.00

เทคนิคโรคพืช Plant Pathology Techniques

฿450.00 ฿315.00

อาหารและการให้อาหารสัตว์ (Feeds and Feeding)

฿400.00 ฿280.00

นิเวศวิทยามนุษย์

฿550.00 ฿385.00

Tags: การผลิต, ภาวะเครียด, พืข

line