ศตวรรษที่ 21 มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เศรษฐกิจของเอเชียมีบทบาทมากขึ้นในขณะที่สหรัฐ ฯ ยังไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของจีนในเวทีโลก สงครามการค้าเป็นเพียงฉากหน้าที่แสดงถึงความตึงเครียดในปี ค.ศ. 2018 โลกในศตวรรษที่ 21 จะต้องเปลี่ยนไปเป็นระบบที่มี 2 ขั้ว (Bipolar) ที่ต้องอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพากัน โดยเฉพาะบทบาททางเศรษฐกิจของประเทศใหญ่ทั้งสองจะต้องปรับเข้าหากันเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจโลก

Write a review

Please login or register to review

เศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี

  • Type : ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
  • ISBN : 9786163983992
  • Language : thai
  • Print Length : 332 หน้า
  • File Size : 39.13 MB
  • ฿245.00
  • ฿172.00


Related Products
ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลัง

฿400.00 ฿280.00

คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่

฿450.00 ฿315.00

การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม

฿550.00 ฿385.00

หลักการทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

฿270.00 ฿189.00

Tags: เศรษฐกิจ, เทคโนโลยี, ศตวรรษ, สถาแวดล้อม, เอเชีย, บทบาท, สหรัฐ, การเปลี่ยนแปลง, จีน, เวทีโลก, ไม่ยอมรับ, สงครามการค้า, เทควอร์, ขั้วอำนาจ, การพึ่งพากัน, บทบาททางเศรษฐกิจ, เศรษฐกิจโลก, วิชาการ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line