ตราบใดที่มนุษย์ยังคงต้องการอาหารโปรตีนจากสัตว์ การทำฟาร์มสัตว์ก็ยังคงเป็นอาชีพที่ต้องทำควบคู่กันไปเพื่อเลี้ยงประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น หากแต่จะปรับตัวในการจัดการฟาร์มอย่างไรภายใต้สภาพสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่แปรปรวนยังคงเป็นอุปสรรคและท้าทายในการเลี้ยงสัตว์ที่จะต้องคำนึงถึงความต้องการของตัวสัตว์เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพดี มีสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสม และได้ผลผลิตเพียงพอกับความต้องการภายใต้ความรับผิดชอบในการดูแลสภาพแวดล้อมของโลก

ฟาร์ม หมู ไก่ นก วัว  สุขภาพ สุกร

Write a review

Please login or register to review

สัตว์เลี้ยงในฟาร์มกับสิ่งแวดล้อม

  • Type : ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ. ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์
  • ISBN : 9786163983855
  • Language : thai
  • Print Length : 328 หน้า
  • File Size : 42.15 MB
  • ฿488.00
  • ฿342.00


Related Products
ยารักษาโรคข้อเสื่อมทางสัตวแพทย์ พิมพ์ครั้งที่ 2

฿550.00 ฿385.00

การตรวจสอบรอยโรคในระบบทางเดินหายใจในสุกร

฿120.00 ฿84.00

การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร

฿600.00 ฿420.00

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์

฿420.00 ฿294.00

การผลิตสุกร

฿503.00 ฿352.00

Tags: สัตว์เลี้ยงในฟาร์มกับสิ่งแวดล้อม, ฟาร์ม, หมู, ไก่, นก, วัว, สุขภาพ, สุกรโปรตีนจากสัตว์, อาหาร, มนุษย์, ฟาร์มสัตว์, เศรษฐกิจ, ปศุสัตว์, สิ่งแวดล้อม, สภาพอากาศ, อุปสรรค, สัตว์เลี้ยง, สุขภาพดี, สภาพความเป็นอยู่, ผลผลิต, สภาพแวดล้อมโลก, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line