เภสัชกรรมปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ฉบับปรับปรุง 2561-2562 (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม)
  • ฿368.00
  • ฿257.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ.ดร.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล
  • ISBN : 9786163983862
  • Language : thai
  • Number of Pages : 406
  • File Size : 15.30 MB

เป็นหนังสือเกี่ยวกับความรู้และทักษะในด้านการบริบาลเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด แนวทางในการป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดผิดปกติ ความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจและยาที่ใช้ในการรักษา ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะหัวใจล้มเหลว ยาที่ใช้ในโรคร่วมที่อาจพบ อาทิเช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคจิตเวชและโรคไต ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ปวดคอและปวดศรีษะจากกระดูกสันหลังส่วนคอ Ebook

฿300.00 ฿210.00

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น พิมพ์ครั้งที่ 5 Ebook

฿350.00 ฿245.00

อนามัยโรงเรียน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 Ebook

฿320.00 ฿224.00

โรคเบาหวาน : ความรู้พื้นฐานและการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง พิมพ์ครั้งที่ 2 Ebook

฿250.00 ฿175.00

กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา พิมพ์ครั้งที่ 2 <ฉบับปรับปรุงแก้ไข> Ebook

฿550.00 ฿385.00

การศึกษาชีวสมมูล Ebook

฿350.00 ฿245.00

เภสัชกรรมปฎิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด Ebook

฿550.00 ฿385.00

โปรดิโอกลัยแคน ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก Ebook

฿650.00 ฿455.00

การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด พิมพ์ครั้งที่ 2 Ebook

฿250.00 ฿175.00

โรคตับจากยา (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม) Ebook

฿450.00 ฿315.00

โปรดิโอกลัยแคน ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก Book

฿650.00

การศึกษาชีวสมมูล Book

฿350.00

กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿550.00

โรคเบาหวาน : ความรู้พื้นฐานและการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿250.00

อนามัยโรงเรียน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 Book

฿320.00

กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในงานเภสัชกรรม พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿400.00

การตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อ พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿450.00

ปวดคอและปวดศรีษะจากกระดูกสันหลังส่วนคอ Book

฿300.00

Tags: cmu, เภสัช, หัวใจ, หลอดเลือด, เลือด, ระบบหัวใจ ความดัน, ไขมัน, มะเร็ว, เบาหวาน, จิตเวช, โรคไต, การป้องกัน, การรักษา, ความดันโลหิตสูง, หมอ, แพทย์, นักศึกษาแพทย์, ไขมันในเลือด, โรคหัวใจ, ยา, โรคมะเร็ง, เบาหวาน, จิตเวช, ไต ผลกระทบ, ebook, bookcaze

line