เป็นหนังสือเกี่ยวกับความรู้และทักษะในด้านการบริบาลเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด แนวทางในการป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดผิดปกติ ความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจและยาที่ใช้ในการรักษา ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะหัวใจล้มเหลว ยาที่ใช้ในโรคร่วมที่อาจพบ อาทิเช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคจิตเวชและโรคไต ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด

Write a review

Please login or register to review

เภสัชกรรมปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ฉบับปรับปรุง 2561-2562

  • Type : ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ภูขวัญ อรุณมานะกุล
  • ISBN : 9786163983862
  • Language : thai
  • Print Length : 406 หน้า
  • File Size : 15.30 MB
  • ฿368.00
  • ฿257.00


Related Products
ปวดคอและปวดศรีษะจากกระดูกสันหลังส่วนคอ

฿300.00 ฿210.00

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น พิมพ์ครั้งที่ 5

฿350.00 ฿245.00

การตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อ พิมพ์ครั้งที่ 2

฿450.00 ฿315.00

กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในงานเภสัชกรรม

฿400.00 ฿280.00

อนามัยโรงเรียน (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2)

฿280.00 ฿196.00

โรคเบาหวาน

฿250.00 ฿175.00

กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา

฿550.00 ฿385.00

การศึกษาชีวสมมูล

฿350.00 ฿245.00

เภสัชกรรมปฎิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด

฿550.00 ฿385.00

โปรดิโอกลัยแคน ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก

฿650.00 ฿455.00

การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด พิมพ์ครั้งที่ 2

฿250.00 ฿175.00

โรคตับจากยา

฿450.00 ฿315.00

Tags: เภสัช, หัวใจ, หลอดเลือด, เลือด, ระบบหัวใจ ความดัน, ไขมัน, มะเร็ว, เบาหวาน, จิตเวช, โรคไต, การป้องกัน, การรักษา, ความดันโลหิตสูง, หมอ, แพทย์, นักศึกษาแพทย์, ไขมันในเลือด, โรคหัวใจ, ยา, โรคมะเร็ง, เบาหวาน, จิตเวช, ไต ผลกระทบ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line