โรคตับจากยา (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม)
  • ฿450.00
  • ฿315.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ปาจรีย์ ศรีอุทธา
  • ISBN : 9786163983732
  • Language : ไทย
  • Print Length : 148 หน้า
  • File Size : 9.69 MB

จากความเชื่อส่วนใหญ่ว่า กินยานานๆ มีผลต่อตับเป็นความจริงหรือไม่ หนังสือเล่มนี้ ได้ให้มุมมองรอบด้านในส่วนของโรคตับจากยา ซึ่งเหมาะกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ นักศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เภสัชกร และบุคคลากรทางการแพทย์ หรือผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านนี้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น พิมพ์ครั้งที่ 5
การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น พิมพ์ครั้งที่ 5 Ebook

฿350.00 ฿245.00

อนามัยโรงเรียน (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2)
อนามัยโรงเรียน (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2) Ebook

฿280.00 ฿196.00

โรคเบาหวาน
โรคเบาหวาน Ebook

฿250.00 ฿175.00

เภสัชกรรมปฎิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
เภสัชกรรมปฎิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด Ebook

฿550.00 ฿385.00

โปรดิโอกลัยแคน ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก
โปรดิโอกลัยแคน ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก Ebook

฿650.00 ฿455.00

การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด พิมพ์ครั้งที่ 2
การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด พิมพ์ครั้งที่ 2 Ebook

฿250.00 ฿175.00

เภสัชกรรมปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ฉบับปรับปรุง 2561-2562 (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม)
เภสัชกรรมปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ฉบับปรับปรุง 2561-2562 (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม) Ebook

฿368.00 ฿257.00

การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด พิมพ์ครั้งที่ 2
การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿250.00

โปรดิโอกลัยแคน ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก
โปรดิโอกลัยแคน ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก Book

฿650.00

โรคเบาหวาน : ความรู้พื้นฐานและการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง พิมพ์ครั้งที่ 2
โรคเบาหวาน : ความรู้พื้นฐานและการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿250.00

อนามัยโรงเรียน (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2)
อนามัยโรงเรียน (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2) Book

฿280.00

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น พิมพ์ครั้งที่ 5
การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น พิมพ์ครั้งที่ 5 Book

฿350.00

Tags: Health

line