การผลิตสุกร เป็นหนังสือที่ว่าด้วย วิวัฒนาการและสถานการณ์การผลิตสุกรพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ และการปรับปรุงพันธุ์ กายวิภาคและสรีรวิทยาสุกรระบบสืบพันธุ์ของสุกร อาหารและการให้อาหารสุกร พฤติกรรมและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของสุกร โรงเรีอน อุปกรณ์และการวางแผนฟาร์มสุกร การวางแผนการผลิตและการจัดการฟาร์มสุกร การบันทึกภายในฟาร์มสุกรของเสียและการจัดการของเสียในฟาร์มสุกร การฆ่าและผลิตภัณฑ์จากสุกรการตลาดสุกร และการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร ทั้งนี้ เนื้อหาในส่วนต่างๆ โดยเฉพาะการจัดการฟาร์มสุกร ได้แทรกรูปภาพที่เกียวข้องซึ่งได้จากการปฎิบัติงานจริงในฟาร์มของมหาวิทยาลัยและของบริษัทเอกชน เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้ง การแทรกรูปภาพในขั้นตอนการฆ่า การตัดแต่งซาก และลักษณะของเนื้อสุกร องค์ประกอบของเนื้อสัตว์ อันจะช่วยให้ผู้บริโภคใช้พิจารณาเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยได้

Write a review

Please login or register to review

การผลิตสุกร

  • Type : ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ. ดร. วรรณพร ทะพงค์แก
  • ISBN : 9786163983633
  • Language : thai
  • Print Length : 424 หน้า
  • File Size : 12.04 MB
  • ฿503.00
  • ฿352.00


Related Products
ยารักษาโรคข้อเสื่อมทางสัตวแพทย์ พิมพ์ครั้งที่ 2

฿550.00 ฿385.00

การตรวจสอบรอยโรคในระบบทางเดินหายใจในสุกร

฿120.00 ฿84.00

การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร

฿600.00 ฿420.00

อาหารและการให้อาหารสัตว์ (Feeds and Feeding)

฿400.00 ฿280.00

สัตว์เลี้ยงในฟาร์มกับสิ่งแวดล้อม

฿488.00 ฿342.00

Tags: การผลิตสุกร, สุกร, ฟาร์ม, หมู, เลี้ยง, สุกร, ฟาร์ม, พันธุ์, อาหาร, ปรับปรุงพันธ์ุ, คัดเลือกพันธ์ุ, วิวัฒนาการ, ระบบ, สืบพันธ์ุ, อาหาร, พฤติกรรม, ตลาดสุกร, การปฎิบัติทางเกษตร, ปฎิบัติ, การฆ่า, ตัดแต่งซาก, ลักษณะเนื้อสุกร, องค์ประกอบของเนื้อสัตว์, ผู้บริโภค ปลอดภัย, คุณภาพ, academics, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line