การหาค่าที่เหมาะสมและการประยุกต์
  • ฿750.00
  • ฿525.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล
  • ISBN : 9786163982308
  • Language : thai
  • Number of Pages : 624
  • File Size : 26.35 MB

การออกแบบระบบการขนส่งพนักงานที่มีประสิทธิภาพจะต้องเลือกจุดจอดรถบัสที่เหมาะสมภายในระยะทางที่พนักงานยอมรับได้พร้อมทั้งกำหนดเส้นทางเดินรถที่ดีที่สุด การกำหนดเส้นทางเดินรถที่ดีที่สุดสำหรับการรับ-ส่งพนักงานไปทำงาน โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่งในประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนพนักงาน ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาจ้างคนที่อยู่ห่างไกลจากโรงงานมาทำงาน ทีมบริหารของโรงงานจึงต้องจัดระบบการขนส่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปไกลๆ การออกแบบระบบการขนส่งพนักงานที่มีประสิทธิภาพจะต้องเลือกจุดจอดรถบัสที่เหมาะสมภายในระยะทางที่พนักงานยอมรับได้พร้อมทั้งกำหนดเส้นทางเดินรถที่ดีที่สุด การกำหนดเส้นทางเดินรถที่ดีที่สุดสำหรับการรับ-ส่งพนักงานไปทำงานจะถูกจัดให้เป็นปัญหาการกำหนดเส้นทางยานพาหนะ (VRP) ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ เนื่องจากจำนวนที่อยู่อาศัยของพนักงานเพิ่มขึ้น ทำให้ปัญหานี้กลายเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นระบบบริการการขนส่งพนักงานของเราสามารถจำลองเป็นปัญหาในการกำหนดเส้นทางรถประจำทางของโรงเรียน (SBRP) ซึ่งปัญหาในการกำหนดเส้นทางรถประจำทางของโรงเรียน ได้รับการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง

Write a review

Please login or register to review
Related Products
จุลชีววิทยาและการประยุกต์ Ebook

฿480.00 ฿336.00

การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน Ebook

฿300.00 ฿210.00

ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลัง Ebook

฿400.00 ฿280.00

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Ebook

฿350.00 ฿245.00

การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง Ebook

฿350.00 ฿245.00

การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง Book

฿350.00

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Book

฿350.00

ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลัง Book

฿400.00

จุลชีววิทยาและการประยุกต์ Book

฿480.00

การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน Book

฿300.00

Tags: การหาค่า, การะประยุกต์, เหมาะสม, การคมนาคม, ระบบขนส่ง, พนักงาน, เส้นทาง, ดีที่สุด, อุตสาหกรรม, ปัญหา, ขาดแคลน ความสะดวก, บริหาร, ประสิทธิภาพ, โลจิสติกส์, ซับซ้อน, การยอมรับ, ทางเดินรถ, รับ-ส่ง, จำนวน, เส้นทางประจำ, บริหาร, การจัดการ, ความสะดวก, การเดินทาง, VRP SBRP, academics, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line