บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย
  • ฿580.00
  • ฿406.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี, เชาวลิต สัยเจริญไพลิน ทองธรรมชาติ, อินทนนท์ สุกกรี
  • ISBN : 9786163980632
  • Language : ไทย
  • Number of Pages : 362
  • File Size : 364.44 MB

“คนไทในอินเดียนั้นเป็นพวกฉานโดยแท้ เรียกตนเองว่า ไต หมายถึง สืบสายจากฟ้า พวกเขาอพยพจากเมืองไตข้ามเทือกเขาปาดไก่มายังชมพูทวีป มีทั้งอาหม คําาตี่ พาเก อ้ายตอน ตุรุง คําายัง ต่างคนต่างมาคนละช่วงเวลา ด้วยเส้นทางสายเดียวกัน จากอู่ แห่งชาติพันธุ์เดียวกัน เป็นฉานเหมือนกันหมด”

Write a review

Please login or register to review
Related Products
แนวคิดในการศึกษาลักษณะตึกแถวล้านนาไทย Ebook

฿330.00 ฿231.00

รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์ Ebook

฿380.00 ฿266.00

ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ Ebook

฿400.00 ฿280.00

เชียงใหม่-ใหม่ : สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แห่งเมืองเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2427-2518 Ebook

฿400.00 ฿280.00

จุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ) Ebook

฿150.00 ฿105.00

ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม Ebook

฿350.00 ฿245.00

การเดินทางของชายผู้มีกาน้ำสองใบ Ebook

฿400.00 ฿280.00

การเดินทางของชายผู้มีกาน้ำสองใบ Book

฿400.00

ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿350.00

จุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ) Book

฿150.00

เชียงใหม่-ใหม่ : สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แห่งเมืองเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2427-2518 Book

฿400.00

ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ Book

฿400.00

รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์ Book

฿380.00

Tags: วัฒนธรรม, บ้านเรือ, ตัวตน, คนไท, อินเดีย, ปลูกข้าวนาดำ, เฮ็ดนาเมืองลุ่ม, ชาวไท, อัสสัม, อรุณาจัลประเทศ, ถิ่นฐาน, แม่น้ำพรหมบุตร, น้ำหก, Dhihing river, นา, ปลูกข้า, เรือน, เรือนไม้, เรือนอ่อน, สมาชิก, หมู่บ้าน, เครือญาติ, ชุมชน สร้างเรือน, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line