หลักการวิเคราะห์นวนิยายฝรั่งเศส
  • ฿450.00
  • ฿315.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ. ดร. ปาจรีย์ สุทัศน์ ณ อยุธยา
  • ISBN : 9786163981035
  • Language : thai
  • Number of Pages : 167
  • File Size : 3.18 MB

หลักการวิเคราะห์นวนิยามฝรั่งเศส เล่มนี้นำเสนอหลักการเบื้องต้นในการวิเคราะห์เรื่องเล่าประเภทนวนิยายเป็นสำคัญ โดยเน้นหนักไปในแนวทาง "กวีศาสตร์" (Poetics หรือ la poetique ในภาษาฝรั่งเศส) ซึ่งหมายถึงการศึกษากระบวนการภายในของงานวรรณกรรม ทั้งในด้านเทคนิคหรือกลวิธีการเล่าเรื่อง โครงสร้างองค์ประกอบและกลไกของเรื่องเล่า รวมทั้งการศึกษาในแนวทางสัญศาสตร์ (la semiotique) และสัญวิทยา (la semiologie) ด้วย ตัวอย่างตัวบทวรรณกรรมที่ใช้ในการอธิบายเป็นตัวบทที่ตัดตอนมาจากนวนิยายฝรั่งเศสเป็นหลักแต่เนื่องจากหลักการต่างๆ ในการวิเคราะห์นวนิยามนั้นมีความเป็นสากลจึงสามารถนำมาใช้กับวรรณคดีภาษาอื่นๆ ได้อีกด้วย

Write a review

Please login or register to review
Related Products
สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops Ebook

฿480.00 ฿336.00

เคล็ดวิชาการแปลพม่าอย่างไรให้ได้ความ Ebook

฿500.00 ฿350.00

สารานุกรมคำที่เกี่ยวกับการประพันธ์ร้อยกรอง Ebook

฿250.00 ฿175.00

จุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ) Ebook

฿150.00 ฿105.00

เขียนเพื่อเรียนรู้ ปกิณกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศึกษา Ebook

฿380.00 ฿266.00

สารานุกรมคำประพันธ์ประดิษฐ์ใหม่ Ebook

฿550.00 ฿385.00

ธาตุมัญชรีว่าด้วยเรื่องธาตุในภาษาสันสกฤต Ebook

฿300.00 ฿210.00

ธาตุมัญชรีว่าด้วยเรื่องธาตุในภาษาสันสกฤต Book

฿300.00

สารานุกรมคำประพันธ์ประดิษฐ์ใหม่ Book

฿550.00

เขียนเพื่อเรียนรู้ ปกิณกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศึกษา Book

฿380.00

จุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ) Book

฿150.00

สารานุกรมคำที่เกี่ยวกับการประพันธ์ร้อยกรอง Book

฿250.00

สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops Book

฿480.00

Tags: -

line