การวาดและระบายสีอัญมณีและเครื่องประดับ
  • ฿600.00
  • ฿420.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รศ. รงคกร อนันตศานต์
  • ISBN : 9786163981295
  • Language : thai
  • Number of Pages : 110
  • File Size : 4.34 MB

อัญมณีที่ใช้ในวงการเครื่องประดับมีการตัดแต่งในหลากหลาย รูปแบบแตกต่างกันออกไปตามปัจจัย เช่น ความต้องการของตลาดรูปทรงของผลึกดั้งเดิมอัญมณี (Rough) ผลึกอัญมณีที่ขุดพบบางชิ้นมีรูปทรงที่ไม่เหมาะจะนำมาตัดแต่งเจียระไนในรูปทรงกลม (Round Brillignt Cut) เนื่องด้วยจะทำให้สูญเสียเนื้อผลึกของอัญมณีไปจำนวนมาก ช่างเจียระไนจึงแก้ปัญหาด้วยการออกแบบและเจียระไนผลึกชิ้นนั้นในรูปทรงอื่น เพื่อที่จะเก็บเนื้อของอัญมณีไว้โดยยังคงรักษาไว้ซึ่งน้ำหนักและเนื้ออัญมณีที่มีค่าไว้ให้ได้มากที่สุด

Write a review

Please login or register to review
Related Products
แสงแห่งมณีจันทร์ (สี่สีทั้งเล่ม) Ebook

฿1,300.00 ฿910.00

การออกแบบเสื้อผ้า มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้ Ebook

฿300.00 ฿210.00

เส้น สี ชีวิต (สี่สีทั้งเล่ม) Ebook

฿300.00 ฿210.00

เส้น สี ชีวิต (พิมพ์ครั้งที่ 2) สี่สีทั้งเล่ม Book

฿300.00

การออกแบบเสื้อผ้า มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้ Book

฿300.00

แสงแห่งมณีจันทร์ พิมพ์ครั้งที่ 2 (ปกอ่อน) สี่สีทั้งเล่ม Book

฿1,300.00

Tags: การวาดและระบายสีอัญมณีและเครื่องประดับ, การวาด, อัญมณี, วาดภาพ, ระบายสี, อัญมณี, เครื่องประดับ, รูปแบบ, เทคนิค, ปัจจัย, รูปทรง, ชนิด, ความต้องการ, ดั้งเดิม, ที่มา, ตัดแต่ง, เจียระใน, สูญเสีย, ช่างเจียร, แก้ปัญหา, การออกแบบ, เจียระในผนึก, เนื้ออัญมณี, น้ำหนัก, มีค่า, มูลค่า, ความงาม ประณีต ละเอียด คุณค่า Round Brillignt Cut Rough, Academic, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line