นิเวศวิทยามนุษย์: การศึกษาสิ่งแวดล้อมในมิติของสังคมและวัฒนธรรม
  • ฿550.00
  • ฿385.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ชูศักดิ์ วิทยาภัค
  • ISBN : 9786163983435
  • Language : ไทย
  • Number of Pages : 232
  • File Size : 9.54 MB

บทที่ 1 รากฐานของแนวคิดและทฤษฎีนิเวศวิทยามนุษย์ บทที่ 2 ประชากรมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 นิเวศวิทยามนุษย์ แบบแผนและภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจ บทที่ 4 นิเวศวิทยาวัฒนธรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรม บทที่ 5 รอยประทับของอำนาจและการเมืองในระบบนิเวศและบนพื้นที่ บทที่ 6 กรณีศึกษาประเด็นปัญหาทางด้านนิเวศวิทยามนุษย์ บทที่ 7 บทส่งท้าย:การเปลี่ยนผ่านไปสู่ทิศทางและบริบทใหม่ของนิเวศวิทยามนุษย์ ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การตรวจสอบรอยโรคในระบบทางเดินหายใจในสุกร Ebook

฿120.00 ฿84.00

การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร Ebook

฿600.00 ฿420.00

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Ebook

฿350.00 ฿245.00

จุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ) Ebook

฿150.00 ฿105.00

การเดินทางของชายผู้มีกาน้ำสองใบ Ebook

฿400.00 ฿280.00

การผลิตพืชภายใต้ภาวะเครียด Crop Production under Abiotic Stress Ebook

฿381.00 ฿267.00

การเดินทางของชายผู้มีกาน้ำสองใบ Book

฿400.00

จุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ) Book

฿150.00

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Book

฿350.00

การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร Book

฿600.00

การตรวจสอบรอยโรคในระบบทางเดินหายใจในสุกร Book

฿120.00

Tags: นิเเวศวิทยามนุษย์, มนุษย์, นักคิด, ยุคแรก, สาขา, วิชา, นิเวศวิทยา, นิเวศวิทยพืช, สัตว์, ประชากร, ระบบนิเวศ, สังคมศาสตร์, ความสัมพันธ์, พัฒินา, สิ่งมีชีวิต, ขุมชน, ชีววิทยา, วิจัย, ภูมิศาสตร์, มานุษย์วิทยา, ทักศนะ, ความสัมพันธ์ พฤติกรรม, การอยู่ร่วมกัน, พื้นฐาน, ทัศนะAcademic, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line