เทคนิคโรคพืช Plant Pathology Techniques
  • ฿450.00
  • ฿315.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล
  • ISBN : 9789746728195
  • Language : thai
  • Number of Pages : 216
  • File Size : 25.79 MB

เทคนิคโรคพีชเป็นตำราที่มีเนื้อหาหลักด้านทฤษฎีและวิธีปฎิบัติที่สำคัญทางโรคพืชอย่างครบถ้วน เสนอเนื้อหาตั้งแต่เทคนิคพื้นฐาน การใช้เครื่องมือจำเป็นที่มีในห้องปฏิบัติการทางโรคพืช การฆ่าเชื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ อาหารเลี้ยงเชื้อบริสุทธิ์ การปลูกเชื้อ การเก็บรักษาเชื้อ สาเหตุโรคเพื่อใช้ในการทดลองได้อย่างต่อเนื่องโดยเชื้อไม่สูญเสียความสามารถในการทำให้เกิดโรค และรวบรวมตัวอย่าง วิธีการที่ใช้ในการศึกษาเชื้อสาเหตุโรคพืชสำคัญบางชนิด รวมทั้งภาพประกอบการอธิบายตามความเหมาะสมในแต่ละบท เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจในการนำไปเป็นพื้นฐานและประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยให้ประสบผลสำเร็จ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
สรีรวิทยาไม้ดอกประเภทหัว Ebook

฿580.00 ฿406.00

สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops Ebook

฿480.00 ฿336.00

เทคนิคโรคพืช Plant Pathology Techniques Ebook

฿450.00 ฿315.00

การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม Ebook

฿550.00 ฿385.00

การผลิตพืชภายใต้ภาวะเครียด Crop Production under Abiotic Stress Ebook

฿381.00 ฿267.00

การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม Book

฿550.00

สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops Book

฿480.00

สรีรวิทยาไม้ดอกประเภทหัว Book

฿580.00

Tags: โรคพืข เทคนิค โรคพืช ทฤษฎี วิธีปฎิบัติ เทคนิคพื้นฐาน การฆ่าเชื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ อาหาร เลี้ยงชื้อบริสุทธิ์ การปลูกเชื้อ สาเหตุโรค การทดลอง รวบรวม ตัวอย่าง การศึกษาเชื้อ สาเหตุโรคพืช บางชนิด พื้นฐาน การศึกษา วิจัย ประยุกต์ใช้ Academic, ChiangMaiUniversit

line