รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์
  • ฿380.00
  • ฿266.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
  • ISBN : 9789746729574
  • Language : ไทย
  • Number of Pages : 370
  • File Size : 41.89 MB

ส่วนที่ 1 ภาพรวม ส่วนที่ 2 บ้านเรือนในคาบสมุทร ส่วนที่ 3 บ้านเรือนในหมู่เกาะ ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
แนวคิดในการศึกษาลักษณะตึกแถวล้านนาไทย Ebook

฿330.00 ฿231.00

ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ Ebook

฿400.00 ฿280.00

เชียงใหม่-ใหม่ : สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แห่งเมืองเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2427-2518 Ebook

฿400.00 ฿280.00

บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย Ebook

฿580.00 ฿406.00

ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม Ebook

฿350.00 ฿245.00

ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿350.00

บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย Book

฿580.00

เชียงใหม่-ใหม่ : สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แห่งเมืองเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2427-2518 Book

฿400.00

ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ Book

฿400.00

Tags: รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์, รูปแบบ, บ้านเรือน, ชาติพันธ์ุ, อุษาคเนย์, พหุลักษณ์, อันกลมกลืน, พหุชาติพันธ์ุ, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, วิวัฒนาการ, สายเลือด, เครือญาติ, ความเชื่อ, เคารพ, สิ่งศักดิ์สิทธิ์, ศิลปะ, สถาปัตยกรรม, วิถีชีวิต, ประเพณี, พื้นถิ่น, ท้องถื่น, พื้นบ้าน, สังคม, Academic, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line