การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร
  • ฿600.00
  • ฿420.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล
  • ISBN : 9786163983312
  • Language : Thai
  • Number of Pages : 326
  • File Size : 38.54 MB

หนังสือเรื่อง \'การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร" เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานการจัดการในฟาร์มสุกร ซึ่งครอบคลุมพื้นฐานการจัดการที่จำเป็นต้องรู้  ที่ผู้เขียนรวบรวมประสบการณ์กว่า 10 ปี ทำให้เข้าใจได้ง่าย พร้อมภาพประกอบเพื่อเพิ่มเติมให้เข้าใจมากขึ้น โดยเนื้อหาประกอบด้วย ข้อมูลพันธุ์สุกรและพฤติกรรม การจัดการระบบสืบพันธุ์  การบริหารยาและหลักการใช้ยาปฎิชีวนะในฟาร์ม การจัดที่พ่อแม่สืบพันธุ์ การจัดการสุกรสาวทดแทน  การจัดการลูกสุกรและสุกรขุน นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมการจัดการด้านอาหาร  สารพิษต่างๆ และระบบความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับฟาร์มสุกร  เหมาะมากสำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์  สัตวบาล  นักวิชาการด้านสุกร นำไปอ่านเพิ่มเติมความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง

Write a review

Please login or register to review
Related Products
รักษากระดูกสัตว์เลี้ยงหัก Ebook

฿160.00 ฿112.00

การตรวจสอบรอยโรคในระบบทางเดินหายใจในสุกร Ebook

฿120.00 ฿84.00

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์ Ebook

฿420.00 ฿294.00

นิเวศวิทยามนุษย์: การศึกษาสิ่งแวดล้อมในมิติของสังคมและวัฒนธรรม Ebook

฿550.00 ฿385.00

การผลิตสุกร (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม) Ebook

฿503.00 ฿352.00

สัตว์เลี้ยงในฟาร์มกับสิ่งแวดล้อม Ebook

฿488.00 ฿342.00

นิเวศวิทยามนุษย์ Book

฿550.00

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์ Book

฿420.00

การตรวจสอบรอยโรคในระบบทางเดินหายใจในสุกร Book

฿120.00

รักษากระดูกสัตว์เลี้ยงหัก Book

฿160.00

Tags: การจัดการ, รายฝูง, เพิ่มผลผลิต, ฟาร์มสุกร, ฟาร์ม, สุกร, หมู, ครอบคลุม, พื้นฐาน, การรวบรวม, ประสบการณ์, เข้าใจง่าย, ข้อมูลพันธุ์สุกร, พฤติกรรม, ระบบสืบพันธุ์, การบริหาร, ยา, หลักการใช้, การใช้ยา, ยาปฎิชีวนะในฟาร์ม, โรค, สุกรสาว, ทดแทน, ลูกสุกร, สุกรขุน Academic, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line