การประเมินทางประสาทสัมผัส
  • ฿500.00
  • ฿350.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ไพโรจน์ วิริยจารี
  • ISBN : 9786163983251
  • Language : ไทย
  • Number of Pages : 574
  • File Size : 32.26 MB

แนวคิดง่ายๆ ของการประเมินทางด้านประสาทสัมผัสได้เริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ช่วงแรกๆ ของการที่มนุษย์เริ่มเรียนรู้กับการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์ และความคิดริเริ่มของมนุษย์ได้ถูกกำหนดบนพื้นฐานของความรู้สึกและประสบการณ์ในการเลือกหรือแสวงหาอาหารและของใช้ตามที่ต้องการ แม้ว่าในอดีตวิธีการของมนุษย์ในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองมาแล้วก็ตามแต่สัญชาตญานของมนุษย์เพื่อการเลือกสรรสินค้าที่ตรงตามความต้องการ และเกิดประโยชน์สุงสุดเป็นลักษณะเฉพาะของมนุษย์ การประยุกต์ใช้การประเมินทางด้านประสาทสัมผัสต่อนวัตกรรมอาหารและการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันจึงนับว่ามีบทบาทที่สำคัญ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
จุลชีววิทยาและการประยุกต์ Ebook

฿480.00 ฿336.00

การประเมินทางประสาทสัมผัส Ebook

฿500.00 ฿350.00

การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง Ebook

฿350.00 ฿245.00

การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง Book

฿350.00

การกรองในวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร Book

฿320.00

การประเมินทางประสาทสัมผัส Book

฿500.00

จุลชีววิทยาและการประยุกต์ Book

฿480.00

Tags: การประเมิณทางประสาทสัมผัส, การประเมิณ, ประสาทสัมผัส, การอยู่ร่วม, สังคม, มนุษย์, ความติด, ริเริ่ม, ความรู้สึก, ประสบการณ์, แสวงหา, อาหาร, ของใช้, อดีต, วิธีการ, การประยุกต์ใช้, ความเจริญ, เลือกสรร, ความต้องการ ประโยชน์สูงสุด, ลักษณะเฉพาะของมนุษย์, ประสาทสัมผัส, นวัตกรรม, บทบาท

line