โรคเบาหวาน : ความรู้พื้นฐานและการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
  • ฿250.00
  • ฿175.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รัชดา เครสซี่
  • ISBN : 9789746729536
  • Language : ไทย
  • Number of Pages : 162
  • File Size : 5.40 MB

ความรู้พื้นฐานและการตรวจทางห้องปฎิบัติการที่เกี่ยวข้อง (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2) เบาหวานเป็นโรคที่มีความผิดปกติของระบบการควบคุมระดับน้ำตาลหรือกลูโคส ในเลือด ดังนั้นเพื่อเป็นการปูพื้นฐานของความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะ ต้องเข้าใจถึงกลไกการทำงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของระบบดังกล่าวซึ่งมีลักษณะดังนี้ โดย ปกติร่างกายจะควบคุมปริมาณกลูโคสเป็นอย่างดี

Write a review

Please login or register to review
Related Products
โรคเบาหวาน : ความรู้พื้นฐานและการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง Ebook

฿250.00 ฿175.00

กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) Ebook

฿550.00 ฿385.00

โรคตับจากยา Ebook

฿450.00 ฿315.00

กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿550.00

โรคเบาหวาน : ความรู้พื้นฐานและการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿250.00

Tags: cmu, โรคเบาหวาน, น้ำตาลในเลือด, โภชนาการ, อาหาร, การป้องกัน, ความรู้, การตรวจ, วินิจฉัย, น้ำตาล, ผิดปกติ, รบบควบคุมน้ำตาล, กลูโคส, เลือด, การทำงานของระบบน้ำตาลในเลือด, ยา, ผู้ป่วย, โรคอื่นๆ, ความเสี่ยง, ห้องปฏิบัติการ, ห้องตนวจ, คนไข้, อาการ Academic, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ebook, bookcaze

line