การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น พิมพ์ครั้งที่ 5
  • ฿350.00
  • ฿245.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์,รศ.ดร. วราภรณ์ บุญเชียง
  • ISBN : 9786163983169
  • Language : thai
  • Number of Pages : 472
  • File Size : 3.29 MB

การรักษาโรคเบื้องต้นมิใช่การรักษาแต่เป็นการรักษาพยาบาลที่ต้องอาศัยการผสมผสานกลมกลืนศาสตร์และศิลปะในการดูแลรักษาคนทั้งคนอย่างเป็นองค์รวม หนังสือ "การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น" เล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นโดยอยู่ภายใต้ขอบเขตที่สภาการพยาบาลกำหนด ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานได้ดี

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ปวดคอและปวดศรีษะจากกระดูกสันหลังส่วนคอ Ebook

฿300.00 ฿210.00

การตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อ พิมพ์ครั้งที่ 2 Ebook

฿450.00 ฿315.00

อนามัยโรงเรียน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 Ebook

฿320.00 ฿224.00

โปรดิโอกลัยแคน ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก Ebook

฿650.00 ฿455.00

การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด พิมพ์ครั้งที่ 2 Ebook

฿250.00 ฿175.00

โรคตับจากยา (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม) Ebook

฿450.00 ฿315.00

โปรดิโอกลัยแคน ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก Book

฿650.00

กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿550.00

อนามัยโรงเรียน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 Book

฿320.00

การตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อ พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿450.00

ปวดคอและปวดศรีษะจากกระดูกสันหลังส่วนคอ Book

฿300.00

Tags: cmu, การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น, เบื้องต้น, พยาบาล, ศาสตร์และศิลปะ, แนวทาง, ปฎิบัติ, ช่วยเหลือ, ผสมผสาน, การดูแลรักษา, ระบบ, รวบรวมเนื้อหา, รักษาเบื้องต้น, ขอบเขต, สภาการพยาบาลล, ประยุกต์, ศาสตร์, วินิจฉัย, แพทย์, หมอ, ความรู้, นักศึกษา วิธีการ, ขั้นตอน academic, ChiangMaiUniversity, ebook, bookcaze

line