การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น
  • ฿350.00
  • ฿245.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : วราภรณ์ บุญเชียง
  • ISBN : 9786163983169
  • Language : ไทย
  • Number of Pages : 472
  • File Size : 3.29 MB

บทที่ 1 กฎหมาย พระราชบัญญัติวิชาชีพ บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของพยาบาลในด้านการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น บทที่ 2 หลักและวิธีการประเมินสุขภาพ: การซักประวัติ การตรวจสภาพร่างกายทั่วไป บทที่ 3 การเขียนบันทึกรายงานแบบวิธีแก้ปัญหา: Problem-Oriented Medical Record (POMR) บทที่ 4 การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในการรักษาโรคเบื้องต้น บทที่ 5 การใช้ยาสeหรับพยาบาลในการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น บทที่ 6 การวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น บทที่ 7 ปัจจุบันพยาบาล: การพยาบาลขั้นต้นและภาวะฉุกเฉิน บทที่ 8 การรักษาอาการผิดปกติทางศัลยกรรม การใช้ยาชาเฉพาะที่ การเย็บแผล การผ่าฝี และการเลาะ Cyst บทที่ 9 การวินิจฉัยแยกโรคในกลุ่มอาการผิดปกติ ของ หู คอ จมูก และตา บทที่ 10 การวินิจฉัยแยกโรคในกลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจ ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ปวดคอและปวดศรีษะจากกระดูกสันหลังส่วนคอ Ebook

฿300.00 ฿210.00

การตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อ พิมพ์ครั้งที่ 2 Ebook

฿450.00 ฿315.00

อนามัยโรงเรียน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 Ebook

฿320.00 ฿224.00

กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) Ebook

฿550.00 ฿385.00

โปรดิโอกลัยแคน ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก Ebook

฿650.00 ฿455.00

การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด Ebook

฿250.00 ฿175.00

โรคตับจากยา Ebook

฿450.00 ฿315.00

โปรดิโอกลัยแคน ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก Book

฿650.00

กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿550.00

อนามัยโรงเรียน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 Book

฿320.00

การตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อ พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿450.00

ปวดคอและปวดศรีษะจากกระดูกสันหลังส่วนคอ Book

฿300.00

Tags: cmu, การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น, เบื้องต้น, พยาบาล, ศาสตร์และศิลปะ, แนวทาง, ปฎิบัติ, ช่วยเหลือ, ผสมผสาน, การดูแลรักษา, ระบบ, รวบรวมเนื้อหา, รักษาเบื้องต้น, ขอบเขต, สภาการพยาบาลล, ประยุกต์, ศาสตร์, วินิจฉัย, แพทย์, หมอ, ความรู้, นักศึกษา วิธีการ, ขั้นตอน academic, ChiangMaiUniversity, ebook, bookcaze

line