การรักษาโรคเบื้องต้นมิใช่การรักษาแต่เป็นการรักษาพยาบาลที่ต้องอาศัยการผสมผสานกลมกลืนศาสตร์และศิลปะในการดูแลรักษาคนทั้งคนอย่างเป็นองค์รวม หนังสือ \"การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น\" เล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นโดยอยู่ภายใต้ขอบเขตที่สภาการพยาบาลกำหนด  ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานได้ดี

Write a review

Please login or register to review

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น พิมพ์ครั้งที่ 5

  • Type : ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รศ.ดร. วราภรณ์ บุญเชียง
  • ISBN : 9786163980434
  • Language : Thai
  • Print Length : 472 หน้า
  • File Size : 3.29 MB
  • ฿350.00
  • ฿245.00


Related Products
ปวดคอและปวดศรีษะจากกระดูกสันหลังส่วนคอ

฿300.00 ฿210.00

การตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อ พิมพ์ครั้งที่ 2

฿450.00 ฿315.00

อนามัยโรงเรียน (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2)

฿280.00 ฿196.00

กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา

฿550.00 ฿385.00

โปรดิโอกลัยแคน ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก

฿650.00 ฿455.00

การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด พิมพ์ครั้งที่ 2

฿250.00 ฿175.00

เภสัชกรรมปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ฉบับปรับปรุง 2561-2562

฿368.00 ฿257.00

Tags: การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น พิมพ์ครั้งที่ 5 รักษา, โรค, เบื้องต้น, พยาบาล, ศาสตร์และศิลปะ, แนวทาง, ปฎิบัติ, ช่วยเหลือ, ผสมผสาน, การดูแลรักษา, ระบบ, รวบรวมเนื้อหา, รักษาเบื้องต้น, ขอบเขต, สภาการพยาบาลล, ประยุกต์, ศาสตร์, วินิจฉัย, แพทย์, หมอ, ความรู้, นักศึกษา วิธีการ, ขั้นตอน academic, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line