จุลชีววิทยาและการประยุกต์
  • ฿480.00
  • ฿336.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : วสุ ปฐมอารีย์
  • ISBN : 9786163983213
  • Language : ไทย
  • Number of Pages : 244
  • File Size : 36.01 MB

จุลชีววิทยาและการประยุกต์ เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับจุลินทรีย์กลุ่มโพรแคริโอตและยูแคริโอต จุลินทรีย์ที่เจริญในสภาพแวดล้อมแบบสุดขั้ว ไวรัสวิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์โพรแคริโอตและยูแคริโอตวิธีการทางจุลชีววิทยา การควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์ พันธุศาสตร์ จุลินทรีย์ และเทคโนโลยีชีวภาพของจุลินทรีย์ มาอธิบายโดยใช้ภาษาที่อ่านง่ายพร้อมภาพประกอบ เพื่อใช้ช่วยในการศึกษาค้นคว้า และทำความเข้าใจเนื้อหาวิชาการทางด้านจุลชีววิทยาด้วยตนเอง เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจงานทางด้านจุลชีววิทยาทั่วไป

Write a review

Please login or register to review
Related Products
จุลชีววิทยาและการประยุกต์ Ebook

฿480.00 ฿336.00

การประเมินทางประสาทสัมผัส Ebook

฿500.00 ฿350.00

เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล (ไม่มีตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม) Ebook

฿700.00 ฿490.00

วิทยาการข้าวไทย Ebook

฿450.00 ฿315.00

สรีรวิทยาไม้ดอกประเภทหัว Ebook

฿580.00 ฿406.00

สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops Ebook

฿480.00 ฿336.00

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์ Ebook

฿420.00 ฿294.00

การหาค่าที่เหมาะสมและการประยุกต์ Ebook

฿750.00 ฿525.00

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์ Book

฿420.00

สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops Book

฿480.00

สรีรวิทยาไม้ดอกประเภทหัว Book

฿580.00

วิทยาการข้าวไทย Book

฿450.00

การประเมินทางประสาทสัมผัส Book

฿500.00

จุลชีววิทยาและการประยุกต์ Book

฿480.00

Tags: จุลชีววิทยา, ประยุกต์, จุลินทรีย์, โพรแคริโอด, ยูแคริโอด, เจริญ, สภาพแวดล้อม, ไวรัสวิทยา, โครงสร้าง, หน้าที่, เซลล์โพรแคริโอด, การควบคุม, พันธุศาสตร์, จุลินทรย์, การศึกษา, แพทย์, วิชาการ, นักเรียน, นักศึกษา, ชีวภาพ, ทั่วไป เนื้อหา, ค้นคว้า, เทคโนโลยีชีวภาพ, academic, ChiangMai

line