สถาปัตยกรรมคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)
  • ฿370.00
  • ฿260.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ปิยเดช อัครโพธิวงศ์
  • ISBN : 9786163984548
  • Language : ไทย
  • Number of Pages : 168
  • File Size : 52.74 MB

คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร์ เรือนไม้อายุกว่าร้อยปี เป็นหลักฐานทางประวัติประเภทเรือนพักอาศัยสำหรับคนชั้นสูงแห่งสังคมล้านนาที่ยังคงความสมบูรณ์และหลงเหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งในกลางเวียงเชียงใหม่ ปัจจุบันคุ้มเจ้าฯ แห่งนี้อยู่ในความครอบครองของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การดูแลของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หนังสือที่อาจารย์ปิยเดช อัครโพธิวงศ์ และทีมงานทำออกมานี้ เป็นการแสดงถึงการสำรวจ สืบค้น อย่างมุ่งมั่น จริงจัง ภายใต้งบประมาณอันจำกัดเพื่อที่จะพาคุณค่าในมิติต่างๆ ของสถาปัตยกรรมคุ้มเจ้าฯ ออกมาให้ปรากฏไม่ว่าจะเป็นมิติทางประวัติศาสตร์ที่คุ้มแห่งนี้ ตกทอดผ่านมือมาจากรุ่นสู่รุ่น มีการปรับปรุงเรือนเป็นระยะสอดคล้องกับการใช้งานไปในแต่ละยุคสมัย มิติด้านวัสดุและเทคนิคการก่อสร้างที่สะท้อนภูมิปัญญาของช่างฝีมือทั้งช่างไม้และช่างปูน ทั้งช่างล้านนาและช่างจีน มิติทางด้านความงามของสัดส่วน รูปทรง ที่เหมาะเจาะพอดี ความงามของการอยู่ร่วมกันของวัสดุไม้กับปูน ที่ผสมผสานรูปแบบล้านนากับตะวันตก ตลอดจนความงามความพอดีขอลวดลายประดับของอาคาร หนังสือเล่มนี้จึงเปรียบเหมือนตัวกลางพาให้ผู้ที่สนใจในสถาปัตยกรรม เห็นการปรากฏตัว เห็นประกายคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในสถาปัตยกรรมประเภทคุ้มสมัยก่อน เห็นความสำคัญของประวัติศาสตร์ ไม่ลืมรากที่ลุ่มลึกของบรรพบุรุษ ที่สมควรจะอนุรักษ์ สืบสาน เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาสถาปัตยกรรมสืบไป

Write a review

Please login or register to review
Related Products
พระพุทธรูปล้านนา กับคติพระพุทะศาสนามหายานแบบตันตระนิกาย วัชรยาน พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿650.00

ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿350.00

เชียงใหม่-ใหม่ : สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แห่งเมืองเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2427-2518 Book

฿400.00

ศิลปกรรมกระจก Ebook

฿306.00 ฿215.00

คุ้มบ้านเจ้าเฮือนเก่าล้านนา Ebook

฿470.00 ฿330.00

Tags: cmu, คุ้มเจ้าบุรีรัตน์, สถาปัตยกรรม, มหาอินทร์, สังคมล้านนา, เวียงเชียงใหม่, อาจารย์ปิยเดช อัครโพธิวงศ์, ebook, bookcaze

line