คุ้มบ้านเจ้าเฮือนเก่าล้านนา
  • ฿470.00
  • ฿330.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
  • ISBN : 978-616-398-455-5
  • Language : thai
  • Number of Pages : 194
  • File Size : 29.26 MB

คุ้มบ้านเจ้าเฮือนเก่าล้านนา : ลักษณะสถาปัตยกรรมและลวดลายประดับอาคาร แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของงานสถาปัตยกรรมประเภทที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ในช่วงสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองของล้านนาจากปรากฏการณ์ทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ที่มาพร้อมอิทธิพลตะวันตกและรสนิยมสมัยใหม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบอาคาร ลวดลายประดับตกแต่ง เทคนิควิธีการต่างๆ และกระบวนการช่างของเรือนพักอาศัยขนาดใหญ่ในวัฒนธรรมล้านนา

Write a review

Please login or register to review
Related Products
เชียงใหม่-ใหม่ : สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แห่งเมืองเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2427-2518 Book

฿400.00

พิสดารนคร สะท้อนตำนานพระนางจามเทวีผ่านศิลปกรรมกระจก Ebook

฿245.00 ฿172.00

ศิลปกรรมกระจก Ebook

฿306.00 ฿215.00

สถาปัตยกรรมคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) Ebook

฿370.00 ฿260.00

Tags: cmu, คุ้มบ้านเจ้าเฮือนเก่า, ล้านนา, สถาปัตยกรรม, ลวดลาย, การปกครอง, เศรษฐกิจ, สังคม, ตะวันตก, รสนิยม, สมัยใหม่, เรือนพัก, วัฒนธรรมล้านนา, ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ, ebook, bookcaze

line