ศิลปกรรมกระจก
  • ฿306.00
  • ฿215.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : อัศวิณีย์ หวํานจริง (นิรันต์)
  • ISBN : 9786163984197
  • Language : ไทย
  • Number of Pages : 110
  • File Size : 43.22 MB

Glass Mosaic Murals: Reflection of Pissadan Nakhon, Following the Path of Queen Chamadevi ศิลปกรรมกระจก : สะท้อนพิสดารนครย้อนรอยพระนางจามเทวี มีเนื้อหาแสดงถึงขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมกระจกบนผนังวิหารวัดท่าข้าม(ชัยชนะ) อำเภอฮดด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเรื่องราวของเมืองพิสดารนครและตำนานพระนางจามเทวีประวัติศาสตร์ของชุมชนฮอด

Write a review

Please login or register to review
Related Products
พระพุทธรูปล้านนา กับคติพระพุทะศาสนามหายานแบบตันตระนิกาย วัชรยาน พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿650.00

เชียงใหม่-ใหม่ : สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แห่งเมืองเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2427-2518 Book

฿400.00

พิสดารนคร สะท้อนตำนานพระนางจามเทวีผ่านศิลปกรรมกระจก Ebook

฿245.00 ฿172.00

คุ้มบ้านเจ้าเฮือนเก่าล้านนา Ebook

฿470.00 ฿330.00

สถาปัตยกรรมคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) Ebook

฿370.00 ฿260.00

Tags: cmu, Stained, glass, art, ศิลปกรรม, กระจก, พระนางจามเทวี, วิหารวัดท่าข้ามเชียงใหม่ ชุมชนฮอด, Glass, Mosaic, อัศวิณีย์ หวํานจริง, ebook, bookcaze

line