ภาษาสันสกฤต สำหรับบุคคลทั่วไป
  • ฿250.00
  • ฿175.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ระวี จันทร์ส่อง
  • ISBN : 9786163984098
  • Language : Thai
  • Number of Pages : 295
  • File Size : 5.18 MB

หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการเรียนภาษาสันสกฤตสำหรับผู้สนใจทั่วไป ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการเรียน ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของภาษาสันสกฤต อักษรชนิดต่างๆ ที่ควรทราบ ที่ควรทราบ ตลอดจนไวยากรณ์สันสกฤตเบื้องต้น ผู้เขียนได้จัดลำดับเนื้อหาให้เข้าใจง่าย ตัดกฎเกณฑ์บางอย่างที่ซับซ้อนออกไปคงไว้แต่ส่วนที่จำเป็นเท่านั้น เนื้อหาแต่ละตอนประกอบด้วยวิธีการและตัวอย่างประกอบและยังมีแบบทดสอบท้ายตอนเพื่อทบทวนความเข้าใจของผู้เรียนอีกด้วย เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจในภาษาสันสกฤตตั้งแต่เริ่มศึกษาไปจนถึงระดับสูง

Write a review

Please login or register to review

Tags: cmu, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ภาษาสันสกฤต, บุคคลทั่วไป, อักษร, ไวยากรณ์, ระวีจันทร์ส่อง, ebook, bookcaze

line