สารานุกรมคำประพันธ์ประดิษฐ์ใหม่
  • ฿550.00
  • ฿385.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รองศาสตราจารย์สุพรรณ ทองคล้อย
  • ISBN : 9786163983640
  • Language : thai
  • Number of Pages : 313
  • File Size : 5.63 MB

คำประพันธ์ประดิษฐ์ใหม่ สอดคล้องกับการช่างคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ของผู้แต่งขณะเดียวกัน รากฐานคำประพันธ์ไทยเดิมก็เป็นเค้าให้กับการสร้างสรรค์ใหม่ด้วย อีกทั้งลักษณะเฉพาะของภาษาและวัฒนธรรมไทย เช่น การชอบพูดจาให้คล้องจองกัน การมีเสียงวรรณยุกต์แตกต่างกัน หรือ การมีจังหวะจะโคนในการพูดการร้องต่างๆ เป็นต้น เหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นว่า ภาษาและวัฒนธรรมไทยเปิดโอกาสให้กับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ทุกเมื่อและจะยังคงมีลักษณะดังกล่าวต่อๆ ไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด

Write a review

Please login or register to review
Related Products
เคล็ดวิชาการแปลพม่าอย่างไรให้ได้ความ Ebook

฿500.00 ฿350.00

สารานุกรมคำที่เกี่ยวกับการประพันธ์ร้อยกรอง Ebook

฿250.00 ฿175.00

หลักการวิเคราะห์นวนิยายฝรั่งเศส Ebook

฿450.00 ฿315.00

จุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ) Ebook

฿150.00 ฿105.00

เขียนเพื่อเรียนรู้ ปกิณกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศึกษา Ebook

฿380.00 ฿266.00

ธาตุมัญชรีว่าด้วยเรื่องธาตุในภาษาสันสกฤต Ebook

฿300.00 ฿210.00

ธาตุมัญชรีว่าด้วยเรื่องธาตุในภาษาสันสกฤต Book

฿300.00

เขียนเพื่อเรียนรู้ ปกิณกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศึกษา Book

฿380.00

จุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ) Book

฿150.00

หลักการวิเคราะห์นวนิยายฝรั่งเศส Book

฿450.00

สารานุกรมคำที่เกี่ยวกับการประพันธ์ร้อยกรอง Book

฿250.00

เคล็ดวิชาการแปลพม่าอย่างไรให้ได้ความ Book

฿500.00

Tags: สารานุกรม, คำประพันธ์ประดิษฐ์ใหม่, การช่างคิด, สร่างสรรค์, ผู้แต่ง, รากฐาน, คำประพันธ์ไทยเดิม, ใหม่, ลักษณะ, ภาษา, วัฒนธรรมไทย, การพูด, คำคำคล้องจอง, เสียงวรรณยุกต์, แตกต่าง, จังหวะจะโคน, การร้อง, โอกาศ, สร้างคำ, ขับร้อง, academics, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line