อัตลักษณ์เอกสาร
  • ฿250.00
  • ฿175.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รศ.ดร. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
  • ISBN : 9786163983459
  • Language : thai
  • Number of Pages : 304
  • File Size : 23.77 MB

การก่อร่างสร้างความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ของสยามในช่วงเปลี่ยนผ่านของคริสต์ศตวรรษที่ 20 ไม่เพียงได้สร้างภูมิกายาชนิดใหม่ขึ้นเพื่อบ่งบอกถึงความเป็นชาติที่ผูกโยงกับดินแดนผ่านเทคโนโลยีแผนที่เท่านั้น หากแต่ยังได้สร้าง "อัตลักษณ์เอกสาร" ให้กับประชากร เพื่อนิยามปริมณฑลของความเป็นพลเมืองเสียใหม่ผ่านวัตถุประดิษฐ์ในการระบุตัวตนและเช่นเดียวกับแผนที่ วัตถุเอกสารและการบันทึกราชการได้ช่วยทำให้รัฐไทยสามารถแปลงมโนทัศน์อันเป็นนามธรรมว่าด้วยชาติและพลเมืองให้กลายเป็นตัวตนรูปธรรมที่จับต้องได้และดังนั้น จึงสามารถแยกความเป็นพลเมืองกับความเป็นอื่นออกจากกันได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด

Write a review

Please login or register to review
Related Products
จุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ) Ebook

฿150.00 ฿105.00

การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม Ebook

฿550.00 ฿385.00

การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม Book

฿550.00

จุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ) Book

฿150.00

Tags: อัตลักษณ์เอกสาร การก่อสร้าง, อัตลักษณ์เอกสาร, รัฐชาติ, สยาม, คริสต์ศตวรรษ, ภูมิกายา, ชาติ, ดินแดน, เทคโนโลยี, แผนที่, อัตลักษณ์, ประชากร, ปริมณฑล, พลเมือง, วัตถุประดิษฐ์, ตัวตน แผนที่, ราขการ, บันทึก, มโนทัศน์, รูปธรรม, นามธรรม, ตัวตน, Academic, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line