แนวคิดในการศึกษาลักษณะตึกแถวล้านนาไทย
  • ฿330.00
  • ฿231.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ. ดร.กรุณำ รักษวิณ
  • ISBN : 9786163980403
  • Language : Thai
  • Number of Pages : 159
  • File Size : 4.09 MB

จากลักษณะ “ตึกแถวกาแล” อันดาษดื่นนี้เองทำาให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรุณา รักษวิณ ผู้เขียนหนังสือเรื่อง “แนวคิดในการศึกษาลักษณะตึกแถวล้านนาไทย” กลับมาตั้งคำถามใหม่อีกครั้งว่า ตึกแถวที่จะแสดงความเป็นสถาปัตยกรรมล้านนา ควรเป็นอย่างไร ผู้เขียนได้สรุปงานเขียนทั้งที่เป็นหนังสือและบทความวิจัยของนักวิชาการเกี่ยวกับแนวคิดอันหลากหลายด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในยุโรปและเอเชีย รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาสภาพแวดล้อมเพื่อเจาะหาประเด็นแนวคิดที่เหมาะสมใน ส่วนที่จะนำามาปรับใช้ได้กับการศึกษาการเป็นตึกแถวของล้านนา

Write a review

Please login or register to review
Related Products
รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์ Ebook

฿380.00 ฿266.00

เชียงใหม่-ใหม่ : สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แห่งเมืองเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2427-2518 Ebook

฿400.00 ฿280.00

บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย Ebook

฿580.00 ฿406.00

ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม Ebook

฿350.00 ฿245.00

การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม Ebook

฿550.00 ฿385.00

พระพุทธรูปล้านนากับคติพระพุทะศาสนามหายานแบบตันตระนิกาย วัชรยาน พิมพ์ครั้งที่ 2 Ebook

฿650.00 ฿455.00

พระพุทธรูปล้านนา กับคติพระพุทะศาสนามหายานแบบตันตระนิกาย วัชรยาน พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿650.00

การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม Book

฿550.00

ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿350.00

บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย Book

฿580.00

เชียงใหม่-ใหม่ : สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แห่งเมืองเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2427-2518 Book

฿400.00

รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์ Book

฿380.00

Tags: แนวคิดในการศึกษาลักษณะตึกแถวล้านนาไทย, แนวคิด, การศึกษา, ลักษณะ, ตึกแถวล้านนา, ไทย, ตึกแถวกาแล, สถาปัตยกรรมล้านนา, แนวคิด, สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น, ยุโรป, เอเชีย, จิตวิทยา, สภาพแวดล้อม, การศึกษา, วัสดุ, การถ่ายทอด, Academic, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line