สถิติไม่อิงพารามิเตอร์
  • ฿530.00
  • ฿370.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : มานะชัย รอดชื่น
  • ISBN : 9786163987488
  • Language : thai
  • Number of Pages : 353
  • File Size : 8.03 MB

หนังสือสถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ เล่มนี้ได้จัดทำขึ้นจากประสบการณ์การสอน และวิจัยเกี่ยวกับวิชาสถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ผู้อ่านหนังสือเล่มนี้ควรมีความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติ และความรู้ความเข้าใจของข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติอิงพารามิเตอร์ จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงหลักการและตัวอย่างการใช้สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างการคำนวณ และผลลัพธ์จากโปรแกรม R เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสมกับตัวแปรที่ศึกษานั้น ๆ อีกทั้งยังมีแบบฝึกหัด พร้อมเฉลยเพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจมากขึ้น

Write a review

Please login or register to review

Tags: สถิติไม่อิงพารามิเตอร์

line