การหาค่าที่เหมาะสมและการประยุกต์ OPTIMIZATION AND ITS APPLICATION ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2
  • ฿750.00
  • ฿525.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รศ.ดร คมกฤต เล็กสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ISBN : 9786163984951
  • Language : thai
  • Number of Pages : 626
  • File Size : 35.38 MB

การหาค่าที่เหมาะสมและการประยุกต์ OPTIMIZATION AND ITS APPLICATION ซึ่งแต่งโดย รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล เล่มนี้ ได้นำเสนอ ความรู้ในการค่าที่เหมาะสมทั้งตัวแบบเชิงเส้นขนาดใหญ่ (Large Scale Linear Model) ตัวแบบเชิงจำนวนเต็ม (Integer Model) ตัวแบบไม่เชิงเส้น (Non-Linear Model การหาค่าที่เหมาะสมทั้งในแบบแม่นตรง (Exact Solution Approach) และแบบสามัญสำนึก (Heuristic Approach) ตลอดจนการประยุกต์ใช้วิธีการหาค่าที่เหมาะสมในรูปแบบต่างๆ โดยมีการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมและงานบริการ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีที่ได้มีการเอาองค์ความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาจริงซึ่งส่งผลกระทบต่อการลดต้นทุนในสถานประกอบการ โดยมีงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่ดำเนินการเองเป็นส่วนปนะกอบในหนังสือ ผมเห็นว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีมากเล่มหนึ่งที่เหมาะสำหรับ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และประชาชนทั่วไปเพื่อใช้ประกอบการเรียนและการดำเนินงานของตนเองต่อไป

Write a review

Please login or register to review

Tags: ebook, bookcaze, cmupress, การหาค่าที่เหมาะสมและการประยุกต์, OPTIMIZATION AND ITS APPLICATION, การหาค่าที่เหมาะสม, คมกฤต เล็กสกุล

line