บทที่ 2 ชีวมวล เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล
  • ฿60.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์
  • ISBN : 9786163980267
  • Language : thai
  • Number of Pages : 158
  • File Size : 14.40 MB

บทที่ 2 ชีวมวล 2.1 แหล่งชีวมวล 2.2 ศักยภาพชีวมวลและการใช้ประโยชน์เชิงพลังงาน 2.3 โครงสร้างและส่วนประกอบชีวมวล 2.4 คุณสมบัติของเชื้อเพลิงชีวมวล 2.5 การจัดกลุ่มและระดับของเชื้อเพลิง 2.6 กรณีศึกษา : การวิเคราะห์สมบัติทางเชื้อเพลิงของไมยราบยักษ์ 2.7 แนวทางการวิจัยในอนาคต บรรณานุกรม

Write a review

Please login or register to review

Tags: cmu, cmusingle, ชีวมวล, ศักยภาพชีวมวล, เชิงพลังงาน, เชื้อเพลิงชีวมวล, ไมยราบยักษ์, ebook, bookcaze

line