บทที่ 3 การอัดเพิ่มความหนาแน่น เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล
  • ฿60.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์
  • ISBN : 9786163980267
  • Language : thai
  • Number of Pages : 148
  • File Size : 16.57 MB

บทที่ 3 การอัพเพิ่มความหนาแน่น 3.1 บทนำ 3.2 หลักการอัดให้เป็นก้อน 3.3 การอัดร้อนที่ความดันสูง 3.4 การอัดเย็นที่ความดันต่ำ 3.5 การทดสอบคุณสมบัติของเชื้อเพลิงอัดแท่ง 3.6 กรณีศึกษา : ชีวมวลอัดเม็ดจากเศษข้าวโพด 3.7 กรณีศึกษา : ศักยภาพเชื้อเพลิงอัดแท่งจากขยะ 3.8 แนวทางการวิจัยในอนาคต บรรณานุกรม

Write a review

Please login or register to review

Tags: cmu, cmusingle, ความหนาแน่น, อัดให้เป็นก้อน, อัดร้อน, ความดันสูง, อัดเย็น, ความดันต่ำ, เชื้อเพลิงอัดแท่ง, อัดเม็ด, เศษข้าวโพด, อัดแท่ง, ขยะ, ebook, bookcaze

line