บทที่ 4 การเผาไหม้ เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล
  • ฿60.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์
  • ISBN : 9786163980267
  • Language : thai
  • Number of Pages : 170
  • File Size : 16.53 MB

บทที่ 4 การเผาไหม้ 4.1 บทนำการเผาไหม้ 4.2 การวิเคราะห์การเผาไหม้ 4.3 กลไกการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็ง 4.4 การใช้ประโยชน์การเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็ง 4.5 ระบบการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็ง 4.6 กรณีศึกษา : การเผาไหม้ชีวมวลทดแทนก๊าซหุงต้มในการอบแห้งลำใย 4.7 กรณีศึกษา : การดักจับอนุภาคมลสารจากการเผาไหม้ชีวมวล 4.8 แนวทางการวิจัยในอนาคต บรรณานุกรม

Write a review

Please login or register to review

Tags: cmu, cmusingle, การเผาไหม้, เชื้อเพลิงแข็ง, ชีวมวลทดแทนก๊าซหุงต้ม, อบแห้งลำไย, ดักจับอนุภาคมลสาร, เผาไหม้ชีวมวล, ebook, bookcaze

line